Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742
S vámi na cestě
k finanční nezávislosti

Privátní investiční a finanční poradce

Pro své klienty připravuji nejoptimálnější řešení v oblastech finanční plánování, analýza nastavení a vhodnosti stávajících investičních a pojistných produktů, investiční poradenství.

Finanční plán a analýza stávajícího stavu

Analyzuji stávající smlouvy klientů a připravuji finanční plán na základě klientových finančních cílů.

 

Investiční poradenství a správa portfolia

Připravuji návrhy portfolií při tvorbě soukromé renty a  finanční nezávislosti (na zaměstnavateli, státní penzi či na vlastním podnikání).

  To znamená nastavení co nejefektivnějšího způsobu, jak dlouhodobým investováním dosáhnout takového objemu majetku, ze kterého bude klient moci čerpat v době, kdy se rozhodne přestat pracovat, aniž by pocítil snížení své životní úrovně.

Jde o dlouhodobý proces kdy o portfolio stále pečuji a pravidelně jej udržuji v nastaveném směru (rebalancuji).

Poradenství u dalších finančních cílů

Kromě finanční nezávislosti řeším s klienty i jejich další cíle, např. prostředky na studium dětí, nákup či rekonstrukci nemovitosti nebo jen prostě správné rozložení peněz, které klientům přebývají a chtějí jednorázově nebo pravidelně investovat.

 

Nastavení a správa portfolia rentiérů

Pokud již má klient dost peněz na čerpání renty (např. po prodeji firmy, při odchodu do důchodu, nabytí peněz při dědictví, apod.) tak jeho portfolio spravuji tak, aby z něj mohl pravidelně čerpat naplánovanou výši renty po určenou dobu.

Zajištění příjmu

V závislosti na příjmech a výdajích klienta a jeho rodiny nastavuji správnou výši pojistných částek u nejdůležitějších rizik, které by mohly ohrozit splnění naplánovaných cílů

 

 

Nezávislé posouzení stávajících finančních smluv klienta či finančního plánu sestaveného jiným poradcem

Mnoho lidí ztrácí přehled v množství smluv (pojištění, spoření, investice), které v průběhu let nastřádali od různých zprostředkovatelů a poradců. V takových případech poskytuji službu nezávislého posouzení těchto smluv a jejich správného nastavení či doporučení změn.

 

Nenabízím jednoduchá a rychlá řešení, na jaká jste možná zvyklí a neprodávám připravené produkty nebo balíčky produktů. Moje doporučení a řešení stojí na jasně daných podkladech a vyžaduje i klientovu aktivní účast a čas, kdy si musí vyjasnit, co od svých peněz očekává.
Každý klient je jiný a je v jiné životní i finanční situaci a tak i každé mnou navržené řešení je individuální.

K dosažení optimálního výsledku je třeba udělat řadu kroků

Analýza současného stavu

klientových financí (životní situace, cashflow rodiny, věk,)

Analýza všech stávajících smluv

finančního charakteru (spoření, pojištění, investice,úvěry,hypotéky),

Zpracování finančního plánu

který řeší možnosti, jak splnit klientovy finanční cíle

Sestavení investičního portfolia

které pomůže ke splnění finančních cílů

Správa portfolia

rebalancování, zasílání výpisů, reportů a schůzky s klientem

Aktualizace finančního plánu

každoroční aktualizace na základě změn v klientových cílech, příjmech, výdajích a obecně v životní situaci

V oblasti finančního plánování pracuji formou placeného poradenství. Jsem placen klienty za analýzu současného stavu jejich osobních financí a za návrh optimálního řešení.

V tomto ohledu nejsem závislý na provizích z finančních institucí. Podle zákona (viz další odstavec), ale nemohu svoji práci nazývat jako nezávislé finanční poradenství.

Pokud jde o investiční poradenství, tak podle zákonné normy (platné od 1.1.2018) musí být nezávislé investiční a finanční poradenství, kde je použita provizní forma odměňování, označováno jako nikoliv nezávislé poradenství.  Podle této definice jsem tedy nikoliv nezávislý investiční poradce. Pro klienta se ovšem nemění nic na tom, že dostane profesionální servis s nejlepším možným návrhem řešení. 

Texty na tomto webu se netýkají pouze investic, ale i dalších oblastí osobních financí. V rámci zamezení možného špatného pochopení pojmu nezávislý a nikoliv nezávislý v kontextu jednotlivých vět si proto vyhrazuji právo přesného vysvětlení těchto pojmů při osobním jednání.

Cena za analýzu, sestavení finančního plánu a navržení dalšího postupu v oblasti investic a zajištění příjmů je individuální a odvíjí se od množství zpracovávaných dokumentů a dat.

Výběrem odpovídajícího základního rozložení, výběrem kvalitních fondů, rebalancováním, efektivním nastavením portfolia v době výběru renty a dlouhodobým koučováním vašeho chování, získáte moji přidanou hodnotu ve výši 2,5 – 6,5% p.a.

Což je dle různých studií (viz např. zde ) rozdíl mezi průměrnou výkonností akciových fondů a průměrným výnosem investorů do akciových fondů.

Přidaná hodnota až6.5%

Pro koho pracuji

Mými klienty jsou většinou lidé, kteří by správu svých peněz možná zvládli sami. Ale mají svoji práci nebo svoji firmu, kde vydělávají peníze a chtějí svůj volný čas věnovat koníčkům a rodině. Hledají proto někoho, kdo se jejich penězům bude profesionálně věnovat a pracovat na jejich cestě k finanční nezávislosti a vybudování renty.

Pokud je to i váš případ, nabízím vám svůj čas, ve kterém se postarám o vaše peníze tak, abyste si co nejefektivněji vybudovali svoji soukromou rentu a finanční nezávislost nebo abyste si splnili jiné finanční cíle.


O mně

Od roku 2005 jsem pracoval na různých pozicích v pojišťovnách či velkých poradenských multilevelových společnostech. Postupem času jsem si začal uvědomovat nesoulad mezi tím, co tyto společnosti o sobě prohlašují a tím, jaká je realita.

Čtěte dále →


O mé práci

Co se bude dít, když mě kontaktujete?

Čtěte dále →

Moje služby

Pro své klienty připravuji nejoptimálnější řešení v těchto oblastech

Investiční poradenství

Poradenství u finančních cílů

Nastavení a správa portfolia rentiérů

Nezávislé posouzení smluv

Investiční poradenství

při tvorbě soukromé renty a finanční nezávislosti (na zaměstnavateli, státní penzi či na vlastním podnikání). To znamená nastavení co nejefektivnějšího způsobu, jak dosáhnout takového objemu majetku, ze kterého budou moci čerpat v době, kdy se rozhodnou přestat pracovat, aniž by pocítili snížení své životní úrovně.

Poradenství při tvorbě dalších finančních cílů

(např. prostředky na studium dětí)

Nastavení a správa portfolia rentiérů

(např. po prodeji firmy, při odchodu do důchodu, nabytí peněz při dědictví, apod.) tak, aby z něj mohli pravidelně čerpat naplánovanou výši renty po určenou dobu.

Nezávislé posouzení smluv

nezávislé posouzení stávajících finančních smluv klienta či jeho finančního plánu sestaveného jiným poradcem.

Ukázky mé práce

Ukázat vše →
 

Finanční plán

Štítky /
Prohlédněte si ukázku finančního plánu
 

Investiční plán

Prohlédněte si ukázku investičního plánu a návrhu portfolia

Co o mně říkají klienti

Úplné kontakty budou v případě potřeby poskytnuty na vyžádání