Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Způsob mé práce

Co se bude dít, když mě kontaktujete?

1. schůzka

Věnuji Vám hodinu (nebo dvě :-)) zdarma a budeme se bavit o tom, jakou roli hrají ve Vašem životě peníze, jak jsou pro Vás důležité, jaké máte finanční cíle, kdy se chcete stát finančně nezávislými, o tom jak vnímáte investiční a finanční poradenství, zda je pro Vás zajímavý způsob práce, kterým pracuji a zda jsem pro Vás akceptovatelný já jako člověk, se kterým byste měli dlouhodobě řešit svoje osobní finance.

Pokud se dohodneme na spolupráci, řeknu Vám, jaké podklady od Vás potřebuji k další práci (stávající smlouvy - pojištění, spoření, investice, hypotéky, úvěry ; definování Vašich finančních cílů, atd.)

Po obdržení všech potřebných podkladů Vám do cca 5 dnů sdělím cenu za zpracování analýzy a finančního plánu (či investičního portfolia).

Analýza a finanční plán

Po odsouhlasení ceny mohu začít pracovat na sestavení základní strategie pro vaše finance. K tomu využívám finanční plán, který vychází ze standardů finančního plánování mezinárodní instituce Certified Financial Planner Board of Standards.

Finanční plán, představuje kompletní analýzu stávajícího stavu klientových financí. Je nutné ji provést a projít veškeré smlouvy finančního charakteru (spoření, pojištění, investice, hypotéky, úvěry) , abych zjistil, zda nevynakládáte svoje peníze zbytečně za produkty, které třeba vůbec nepotřebujete nebo případně, že je potřebujete, ale jsou třeba špatně nastavené a zda jste tedy vzhledem ke svému příjmu a majetku dostatečně zajištěni proti neočekávané události či zda máte dostatečnou finanční rezervu pro neočekávané výdaje.

Je to jakýsi audit, kterým předejdeme tomu, že by se v případě nějaké nenadálé události mohlo budování vaší finanční nezávislosti či splnění dalších daných cílů narušit či zkomplikovat.

Tato práce trvá asi 2-3 týdny.

Ukázka finančního plánu

2. schůzka

Na této schůzce Vám představím zpracovanou analýzu a návrh (nebo více návrhů) řešení s jasným a srozumitelným vysvětlením proč jsem zvolil právě toto řešení a co by to pro Vás znamenalo. Po úhradě dohodnuté ceny za analýzu a finanční plán, Vám jej buď zašlu v PDF formátu nebo předám fyzicky v papírové podobě. V této fázi buď můžeme naši spolupráci ukončit nebo můžeme pokračovat dalším krokem.

 

Vytvoření investičního portfolia

Pokud se dohodneme na spolupráci v oblasti investování, vytvořím na základě závěrů ve finančním plánu investiční portfolio a nastavím vaše  investice v závislosti na době, za kterou se chcete stát finančně nezávislým nebo dosáhnout další určené cíle. Tato práce trvá asi 7 dnů.  Pokud máte zájem pouze o návrh investičního portfolia, je to samozřejmě možné a potom se obejdeme bez předchozích dvou bodů.

Ukázka investičního plánu

3. schůzka

Představení a vysvětlení navrženého investičního portfolia.

Změny v pojistných smlouvách

Pokud z finančního plánu vyplyne potřeba změny v nastavení pojistných rizik u vašich stávajících smluv, připravím podklady nutné pro provedení změn. Pokud je efektivnější provést úpravy v pojistných částkách formou jiného pojištění, připravím podklady pro nové smlouvy.

4. schůzka

Podpisy dokumentace potřebné k zahájení investování a ke změnám  v pojistných smlouvách (pokud je to potřebné).

Následný servis

zasílání výpisů, měsíčních reportů, článků o osobních financích a investování. Minimálně jednou ročně se osobně setkáme a budeme aktualizovat finanční plán a v případě potřeby rebalancovat portfolio.

Byť je samozřejmě pro obě strany osobní kontakt nenahraditelný, je možné některé části komunikace řešit pomocí Skype či telefonu a e-mailu, což představuje významnou úsporu času a také mi to umožňuje pracovat s klienty po celé ČR – viz Reference