Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Něco o mně

about-icon-1       about-icon-2      about-icon-3

Od roku 2005 jsem pracoval na různých pozicích v pojišťovnách či velkých poradenských multilevelových společnostech od poradce až po ředitele.

Postupem času jsem si začal uvědomovat nesoulad mezi tím, co tyto společnosti o sobě prohlašují a tím, jaká je realita.


Tyto společnosti říkají, že jsou nezávislé. Jsou ovšem postavené na plně provizním způsobu odměňování, kde je poradce nucen neustále obhajovat svoji pozici v pyramidové struktuře tím, že musí každý měsíc vykazovat určitý objem prodeje nebo provize. Přirozeně pak většina poradců sklouzává k tomu, že prodává ty provizně nejvíce ohodnocené, pro klienta zpravidla poplatkově nejnákladnější produkty (typicky investiční životní pojištění). Tato činnost má často velmi daleko k nezávislému poradenství.

V tomto systému také obvykle není čas na pravidelný klientský servis a udržování dlouhodobých vztahů s klienty.

To stejné většinou platí i o privátních bankéřích, kteří klienta obvykle kontaktují v okamžiku, kdy jejich banka nabízí nějaký nový produkt nebo když potřebují splnit plán.

Většina výše zmiňovaných „poradců“ zůstává obvykle pouze u doporučení jednotlivých produktů, které ovšem často neřeší klientovy skutečné potřeby třeba pro něj vůbec nejsou vhodné.

Někteří poradci nabízejí zpracování finančního plánu zdarma. Jak ovšem všichni víme, zdarma pracuje málokdo, takže doporučení z takového finančního plánu je obvykle návrh na koupi nějakého dalšího produktu, z kterého poradce získá provizi, která mu práci zaplatí.

Dalším velkým nedostatkem je chybějící systematická komunikace s klientem. Často se stává, že od podepsání smlouvy se již klient s poradcem neuvidí, pravidelně s ním nekomunikuje, neaktualizuje jeho finanční plán, protože na to nemá čas a musí hledat další klienty nebo už pracuje v jiné společnosti.

90% poradců bohužel nemá představu o tom, co je to skutečné finanční poradenství a dělají tuto práci pouze za účelem jednorázového prodeje produktů za provizi.

Je to bohužel nejen chyba systému, který tyto praktiky podporuje, ale také na vině je také velmi nízká finanční gramotnost klientů, kteří se příliš nezajímají, jaké smlouvy vlastně uzavírají.

To je důvod, proč nemá finanční poradenství v ČR příliš dobrou pověst a proto jsem se v roce 2012 rozhodl dále nepodporovat tento způsob práce a přiblížit se modelu používaném ve vyspělých státech.

Rozhodl jsem se pracovat jako poradce, který je s klientem na jedné lodi.
Výše mých příjmů závisí na tom, co pro klienta dělám, jak kvalitně pro klienta pracuji, jak nastavím klientovo portfolio a jak se postupem času zvyšuje jeho hodnota.

Mým cílem není jednorázový prodej produktů, za účelem rychlého získání vysoké provize, ale vybudování dlouhodobého vztahu s klientem, který přináší oboustranný prospěch.

Jsem vůči klientům naprosto transparentní v otázkách svého odměňování, protože jsem přesvědčen, že to vede k posílení vzájemné důvěry mezi oběma stranami.

Neskrývám se za rádoby kvalitní značku velké firmy, která má za cíl prodat co nejvíce pojistek, neříkám klientům, že znám všechny finanční produkty, které jsou na trhu, protože je to nesmysl a nikdo není schopen mít v hlavě celý finanční trh.
Rozhodně nevím všechno, ale vím, kde to zjistit a především, jak s tím pracovat.

Kontaktujte mě a budete mít jistotu, že se s vámi budu o vašich penězích bavit na úrovni, kterou si zasloužíte a moje práce bude naprosto férová.

934
Schůzek s klienty
241
Finančních plánů
30
Miliónů pod správou
147
Publikovaných článků

Moje služby

Pro své klienty připravuji nejoptimálnější řešení v těchto oblastech

Finanční plán a analýza stávajícího stavu

Investiční poradenství a správa portfolia

Poradenství u dalších finančních cílů

Nastavení a správa portfolia rentiérů

Zajištění příjmu

Nezávislé posouzení stávajících finančních smluv

Finanční plán a analýza stávajícího stavu

Analyzuji stávající smlouvy klientů a připravuji finanční plán na základě klientových finančních cílů.

Investiční poradenství a správa portfolia

Připravuji návrhy portfolií při tvorbě soukromé renty a finanční nezávislosti (na zaměstnavateli, státní penzi či na vlastním podnikání).

To znamená nastavení co nejefektivnějšího způsobu, jak dlouhodobým investováním dosáhnout takového objemu majetku, ze kterého bude klient moci čerpat v době, kdy se rozhodne přestat pracovat, aniž by pocítil snížení své životní úrovně.

Jde o dlouhodobý proces kdy o portfolio stále pečuji a pravidelně jej udržuji v nastaveném směru (rebalancuji).

Poradenství u dalších finančních cílů

Kromě finanční nezávislosti řeším s klienty i jejich další cíle, např. prostředky na studium dětí, nákup či rekonstrukci nemovitosti nebo jen prostě správné rozložení peněz, které klientům přebývají a chtějí jednorázově nebo pravidelně investovat.

Nastavení a správa portfolia rentiérů

Pokud již má klient dost peněz na čerpání renty (např. po prodeji firmy, při odchodu do důchodu, nabytí peněz při dědictví, apod.) tak jeho portfolio spravuji tak, aby z něj mohl pravidelně čerpat naplánovanou výši renty po určenou dobu.

Zajištění příjmu

V závislosti na příjmech a výdajích klienta a jeho rodiny nastavuji správnou výši pojistných částek u nejdůležitějších rizik, které by mohly ohrozit splnění naplánovaných cílů

Nezávislé posouzení stávajících finančních smluv klienta či finančního plánu sestaveného jiným poradcem

Mnoho lidí ztrácí přehled v množství smluv (pojištění, spoření, investice), které v průběhu let nastřádali od různých zprostředkovatelů a poradců. V takových případech poskytuji službu nezávislého posouzení těchto smluv a jejich správného nastavení či doporučení změn.

Kontaktujte mě

a budete mít jistotu, že se s vámi budu o vašich penězích bavit na úrovni, kterou si zasloužíte a moje práce bude naprosto férová.
Kontakt →