Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

VYSOKÁ INFLACE? ROZDĚLTE SI SPRÁVNĚ PENÍZE

///
Comment0
/
Categories

Současná vysoká inflace, nejvyšší za téměř 30 let, logicky vyvolává otázky, kam uložit peníze, aby neztrácely svoji reálnou hodnotu.

Momentálně se zde střetávají dva pohledy střadatelů/investorů.

Ti, kteří před zvyšováním inflace chtěli část svých volných peněz investovat do portfolia akcií, dluhopisů a komodit, říkají: „Proč bych měl investovat do aktiv, které jsou v poklesu a kdo ví, kam se ještě mohou propadnout? Raději vložím peníze na termínovaný vklad, kde bez rizika mohu dostat 5 – 6 % p.a.“

Někteří z těch, kdo již mají zainvestované peníze třeba 2 – 3 roky v nějakém portfoliu se nyní ptají: „Proč mám pokračovat v investici, která je teď 10 (15 nebo 20) % v propadu, když mohu bez rizika spořit na termínovaném vkladu za 5 – 6 % p.a.?  Kdybych to udělal dříve, nebyl bych v teď mínusu.“

Z obou těchto názorů je vidět špatně pochopený význam pojmů dlouhodobá investice a dlouhodobé cíle.

Z laického pohledu se může zdát logické vložit peníze na termínovaný vklad nebo spořící účet, který se svým současným výnosem blíží dlouhodobému průměrnému zhodnocení opatrného portfolia složeného z akcií, dluhopisů, komodit a zlata. Akcie v době inflace nedokážou generovat výnos a naproti tomu hotovost na termínovaném vkladu nyní přináší výnos, který jsme nezažili velmi dlouho. Ale je tu právě ten háček časového hlediska.

Období vysoké inflace totiž netrvají dlouhou a mohou poměrně rychle skončit.  To vidíme na následujícím obrázku, který ukazuje historický vývoj inflace v ČR.

Obr.Vývoj inflace v ČR

Začátkem 90.let byla inflace v ČR dokonce ještě vyšší než nyní, ale byly tam vlivy transformace ze socialistického plánovaní na tržní ekonomiku (mj. zavedení DPH). Do roku 2000 se inflace dostala nad 10 % pouze v roce 1998. Od roku 2000 se přes 5 % hranici inflace přehoupla pouze 2x – během roku 2001 a v období listopad 2007 až říjen 2008. Od té doby jsme až do října 2021 měli inflaci pod 5 %. Tedy dlouhých 13 let.  Od roku 1997 je průměrná roční inflace v ČR 3,5 %, od roku 2007 do října 2022 je to 3,1 %.

Období s vysokou inflací byla tedy opravdu velmi krátká.

Na inflaci obvykle reaguje změnou (zvýšením) sazeb ČNB. Na obrázku můžeme vidět historický vývoj základní úrokové sazby ČNB (2 týdenní reposazby).

Obr.Vývoj 2T reposazby ČNB

Křivka úrokové sazby zhruba odpovídá inflační křivce. Je vidět, že po roce 2010 jsme měli téměř nulovou základní úrokovou sazbu. Průměr sazby od roku 1997 je 3,17 %, od roku 2007 do listopadu 2022 je to dokonce pouze 1,36 %.

A protože od základní úrokové sazby se odvíjí úroky na spořících účtech a termínovaných vkladech – jsou vždy o něco nižší než sazba ČNB –  můžeme říci, že ten, kdo měl v posledních 15 letech uložené peníze na spořícím nebo termínovaném vkladu vydělal zhruba 1 % ročně při 3 % inflaci, reálně tedy -2 % p.a.

Naproti tomu ten, kdo posledních 15 let investoval do portfolia složeného z akcií, dluhopisů a komodit získal zhruba mezi 6,8 – 8,3 % p.a. (viz graf níže) v závislosti na typu portfolia. U čistě akciového portfolia byl výnos přes 9 % p.a.  Inflaci by tedy porazil i přesto, že jde o nástroj, kde hodnota vložených peněz kolísá.

Obr.Historický vývoj investic

Pokud porovnáme tyto dva nástroje (termínovaný vklad a investice) v dlouhodobém horizontu, tak je vítěz jasný. Ale je tu druhý problém a to je nastavení finančních cílů. To je důležité proto, abychom správně rozdělili peníze na ty, které budeme potřebovat až za delší dobu (a můžeme je zainvestovat do odpovídajícího mixu akcií, dluhopisů, komodit, nemovitostí a zlata) a na ty, které budeme potřebovat dříve (do 3 let), takže musí být právě uložené na nějakém typu nekolísavého vkladu (spořící nebo termínovaný vklad).

Pokud máme takto svoje cíle nastavené a peníze rozdělené, nemusíme vůbec řešit to, jaká je právě inflace a jak dlouho bude trvat. Protože máme peníze uložené v instrumentech, které odpovídají tomu, kdy je budeme potřebovat.

Mimochodem na obrázku můžete vidět také vývoj jednotlivých aktiv od roku 1972 v závislosti na různých událostech, které ovlivnily vývoj trhů. Zajímavý je mj. vývoj hodnoty investice do zlata, které bývá často (především v dobách krize) prezentováno jako „jistá“ investice, která uchová hodnotu majetku. Mezi lety 1980 – 2006 byla tato komodita 26,5 roku v poklesu! Naproti tomu nejdelší pokles akcií trval pouze necelých 6 let. Je tedy nutné dívat se na zlato jako na jakoukoliv jinou investici a počítat s tím, že jeho hodnota kolísá a může poklesnout i dlouhodobě.

To, že se časování investice na základě inflačních předpokladů nevyplatí, ukazuje následující graf, který zobrazuje porovnání vývoje akcií (1880 – 2020). A to zvlášť v pouze v inflačních obdobích, pouze v neinflačních a potom ve všech obdobích. V inflačních obdobích se potvrzuje, že akcie negenerují výnos, ale důležité je, že výnos za všechna období (tedy inflační i neinflační) je stejný, jako výnos pouze v neinflačním období. To znamená, že není nutné snažit se pracně odhadovat, kdy inflace začne a kdy skončí. Stačí držet jednoduchou strategii kup a drž.

V dalším grafu je zobrazena výkonnost britských akcií v různých mírách inflace v letech 1900 – 2012. Od roku 1900 nastala 5x inflace přesahující 15 % p.a.. Akcie v těchto obdobích v průměru reálně ztratily 7 % p.a., státní dluhopisy více než 14 % p.a..  Ve všech dalších inflačních periodách (od inflace v rozmezí 10-15 % do deflace) už byl průměrný reálný výnos britských akcií kladný. To znamená, že pouze ve zhruba 5 % celého období byl reálný výnos záporný.

Když se tedy vrátím na začátek článku a otázky investorů, tak vidíme, že se nevyplatí jakkoliv optimalizovat portfolio nebo časovat svoje investice, aby se vyhnuli situaci s 5 % mírou pravděpodobnosti výskytu. Portfolio by mělo být nastavené na takový vývoj, který trvá 95 % času.

A tím jsme opět o plánování cílů a dlouhodobosti. Současnou vysokou inflaci nejsme schopni porazit. Krátkodobě mají termínované vklady a spořící účty vyšší výnos než investiční portfolia, ale ani tak inflaci nepřekonají.  Proto i v období vysoké inflace musí akcie tvořit základ portfolia a v krátkodobých vkladech by měly být uložené pouze peníze, které budeme potřebovat v horizontu 3 let.

 

Pokud chcete pomoci se správným nastavením svých peněz, můžete mě kontaktovat.

 

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?