Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

VÍTE, CO JE TO DIP A JAK SE LIŠÍ OD PENZIJKA?

///
Comment0
/
Categories

minulém článku jsem psal o změnách v penzijních produktech v letošním roce.

Podle mého názoru nejdůležitější novinkou je tzv. DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP). Jeho vznik je inspirován podobnými produkty v zahraniční, zejména v USA, kde je podobné spoření velmi efektivní.

Je zaměřeno na dlouhodobé pravidelné investice, takže k penězům nemáte přístup, pokud nejste v kritické situaci. Díky tomu máte tendenci přijímat větší riziko kolísání oproti fixním výnosům, protože pokud peníze vložíte pouze do stabilní hodnoty nebo pevných výnosů, tak během neudržíte krok s inflací. Dlouhodobé investování vám může pomoci překonat inflaci.

Lidé sice DIP zaregistrovali, ale často jej zaměňují s Doplňkovým penzijním spořením (DPS) nebo jej považují za nějakou jeho další variantu.

JAK TEDY FUNGUJE DIP A JAK SE LIŠÍ OD DPS (PENZIJKA)?

1. ZPŮSOB JAKÝM SPOŘÍTE, RESP. INVESTUJETE

Když spoříte do penzijního fondu (DPS), dostáváte od určité výše vkladů finanční podporu od státu. Penzijní společnost, kterou si vyberete, spravuje vaše peníze a investuje je podle strategie, kterou si sami vyberete z jejich nabídky (nejčastěji jsou to tři možnosti – konzervativní, smíšená a dynamická).

Pokud se rozhodnete investovat do DIP, neobdržíte státní podporu, ale budete mít plnou kontrolu nad tím, jakým způsobem investujete své peníze. Můžete se rozhodovat sami, kam peníze vložíte – podílové fondy, burzovně obchodované fondy (ETF), dluhopisy členských států EU, akcie obchodované na regulovaném trhu, hypoteční zástavní listy, atd. Tyto produkty lze libovolně kombinovat a měnit jejich složení v čase, takže si můžete nastavit individuální investiční strategii.

2. DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ – AŽ 48.000 KČ ROČNĚ.

Tato částka je společná pro všechny státem podporované penzijní produkty (tj. DIP, DPS, životní pojištění a nově také pojištění dlouhodobé péče). Pokud tedy uplatňujete daňový odpočet ještě jinde než u DIP, tak součet musí být vždy do 48.000 Kč za rok.

3. NÁROK NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

U penzijka vzniká nárok na daňový odpočet až od částky nad 1.700 Kč měsíčně. Na druhou stranu od 500 Kč do 1.700 Kč máte nárok na státní příspěvek ve výši 20% měsíčního vkladu.

U DIP naopak vzniká nárok na daňový odpočet již od první investované koruny až do maximálních 48.000 Kč (tj. 4.000 Kč/měsíc).

4. PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNAVATELE 50.000 Kč

I do DIP vám může přispívat zaměstnavatel, stejně jako v případě DPS a životního pojištění a to až do 50.000 Kč ročně (daňově uznatelný limit bez nutnosti odvodů na zdravotní a sociální pojištění). Opět platí, že je to souhrnný limit pro všechny státem podporované penzijní produkty.

5. KDY LZE VYBRAT PENÍZE Z DIP (PRAVIDLO 60/120)

Stejně jako u penzijka, tj. po 120 měsících investování a po dosažení věku 60 let.  Existují výjimky pro dřívější výběr – invalidita třetího stupně a převedení prostředků k novému poskytovateli DIP. Při nesplnění podmínek bude třeba dodanit do té doby uplatněné daňové zvýhodnění až 10 let zpětně.

6. KDE LZE DIP SJEDNAT?

Ve státem regulovaných institucích: banka, obchodník s cennými papíry, investiční společnost, apod.

Pozor: DIP na rozdíl od DPS může sjednat pouze obchodník s licencí k prodeji investičních nástrojů!

7. MOHU PŘEVÉST DO DIP SVOJI STÁVAJÍCÍ INVESTICI?

Ano, pokud instituce, která vaši investici spravuje, má povolení ČNB k prodeji DIP.

Doporučuji ovšem ponechat svoji stávající investici mimo DIP a otevřít samostatný DIP účet, kam lze nasměrovat část pravidelných investic s případným příspěvkem zaměstnavatele.

8. JAK PROBÍHAJÍ ODKUPY A REALOKACE V DIP?

V DIP je možné provádět realokace mezi produkty, peníze z odkupu produktu však musí směřovat přímo na smlouvu DIP, nikoliv na účet klienta. Produkty v DIP jsou likvidní jako na běžné investiční smlouvě. Případné odkupy uvnitř smlouvy DIP podléhají daňovému testu (objem 100 000 Kč nebo 3letý časový test). V případě odkupu a nedodržení pravidla 60/120 se vrací daň za 10 let zpětně a příspěvky zaměstnavatele je potřeba dodanit 15 % sazbou.

9. PRO KOHO JE VHODNÝ DIP?

Pro každého, kdo je schopen dodržet pravidlo 60/120.

10. KOMBINACE DIP A DPS

Obecně lze říci, že nejvhodnější výší kombinace vkladů do penzijka a do DIP je částka 5.700 Kč měsíčně, kdy využijete maximální státní příspěvek u DPS (1.700 Kč) a maximální daňové zvýhodnění u DIP (4.000 Kč).

11. NA CO NENÍ VHODNÝ DIP

Na jednorázové investice a na vyšší pravidelné investice.

12. JAKÝ LZE OČEKÁVAT PRŮMĚRNÝ VÝNOS V DIP?

V DIP (stejně jako v DPS) doporučuji vyhnout se zbytečně pasivním strategiím. Tyto produkty jsou plánované na dlouhou dobu a konzervativní strategií byste zbytečně ztráceli dlouhodobý výnos.

Na obrázku vidíte předpokládaný vývoj investice ve výši 4.000 Kč/měsíc po dobu 30 let do klasického dynamického a konzervativního portfolia a do dynamického DIP portfolia s předpokladem „reinvestice“ roční daňové úspory 7.200 Kč.

13. NEPODCEŇUJTE FÁZI ČERPÁNÍ RENTY

Při sjednávání DIP se zajímejte nejen o to, jak a kde se peníze budou zhodnocovat (tzv.akumulační fáze), ale také o to, jak bude probíhat fáze čerpání renty.  To je u tohoto produktu naprosto zásadní!

Chcete se o DIP dozvědět více? Váháte, zda je pro vás DIP vhodný? Chcete DIP sestavený z moderních ETF nástrojů a s využitím chytrých technologií pro vyplácení doživotní renty?

Napište mi nebo zavolejte.

 

Připojte se:  www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?