Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

SPOŘENÍ PRO DĚTI

///
Comment0
/
Categories

 

V rámci rodinných financí často vyčleňujeme část peněz na spoření pro děti.  Možností a způsobů, jak spoření pro děti realizovat, je více, ovšem ne všechny jsou pro tento účel vhodné.

Záleží na tom, jak dlouhou dobu  chceme spořit, kolik peněz máme k dispozici, zda budeme spořit pravidelně (např. měsíčně) nebo jednorázově a na jaký cíl plánujeme peníze využít (zda bude výběr jednorázový nebo postupný během určité doby).

Podívejte se, jaké možnosti jsou k dispozici a kdy který produkt využít:

Spoření „do šuplíku“

Nejjednodušší a zároveň nejhorší způsob.  Vhodné využít maximálně v řádu dnů, protože na delší období peníze díky inflaci ztrácejí reálnou hodnotu, aniž by přinášely vůbec nějaké zhodnocení.

Spořící účet

Další jednoduchá možnost, která má ovšem rovněž svá úskalí.  Úroky na spořících účtech nepokryjí inflaci, takže podobně jako v předchozím případě ztrácejí  při delším období na hodnotě, i když díky alespoň nějakému úročení je ta ztráta menší, než kdybyste peníze měli doma.

Spořící účet využijte v rámci spoření pro děti pouze v horizontu maximálně jednoho roku, jestliže potřebujete mít jistotu, že budete mít k dispozici určitou částku v daném termínu.

Pro někoho může být rozhodujícím faktorem to, že vklad je pojištěný. Z výnosu ovšem odvádíte 15% srážkovou daň.

Termínovaný vklad

Na rozdíl od spořícího účtu je u termínovaných vkladů fixovaná úroková sazba na určité období  (např. 1 rok, apod.). Na jedné straně je to větší jistota, než u spořícího účtu, kde se sazby průběžně mění, ovšem při současných nízkých úrokových sazbách termínované vklady také nepokrývají inflaci.

Proto nemá smysl využít termínovaný vklad na delší dobu, protože v případě zvýšení úrokových sazeb by peníze zůstaly fixované v nevýhodně úročeném vkladu. V rámci spoření pro děti doporučuji použít v horizontu maximálně 1-2 roky, kdy potřebujete mít jistotu určité částky v době výběru. V současné době rostoucích úrokových sazeb  je vhodnou variantou využít termínované vklady s výpovědní lhůtou (např. 3 měsíce), kde se výše sazeb průběžně mění .

Termínované vklady jsou také pojištěné, ale také zdaněné, jako u spořícího účtu.

Stavební spoření

Produkt, který je symbolem spoření pro děti.  Především díky tradici, protože zde bylo již v době, kdy téměř neexistovaly jiné možnosti investování (mimo výše uvedené) a také díky státnímu příspěvku a garantovanému zhodnocení.

Jistě je to vhodný produkt, ovšem má to svoje ale. Zásadní pro celkovou výši zhodnocení je právě výše státního příspěvku. Abychom ze stavebního spoření dostali maximum, musíme maximalizovat výši státního příspěvku. Ta se odvíjí od výše příspěvku vkladatele. V současné době je ve výši 10% z ročního vkladu, ovšem maximálně do výše 20.000 Kč ročně (tj. cca 1.700 Kč měsíčně). Abychom však měli nárok na státní příspěvek, musíme spořit nejméně 6 let.

Nejefektivnější je tedy stavební spoření pří částce 20.000 Kč ročně (1.700 Kč měsíčně), kdy se efektivní úrok pohybuje zhruba na hranici dlouhodobé inflace (cca 3 – 3,5% p.a). Pokud je částka nižší nebo vyšší, efektivní úrok se snižuje až k hranici 2 % p.a. (více v článku Jak používat stavební spoření).

Vzhledem k výše uvedeným limitům, je vhodné po 6 letech spoření ukončit a převést naspořenou částku (zhruba 138.000 Kč) jinam, opět podle toho, kolik času zbývá k výběru.

Nemá smysl ve spoření pokračovat delší dobu po uplynutí šestileté vázací doby, protože efektivní úrok dále klesá. Pokračování dává smysl, pouze na krátkou dobu, kdy víme, že peníze již budeme spotřebovávat. Rovněž není příliš výhodné vložit do stavebního spoření jednorázovou částku.

Stavební spoření může sloužit jako konzervativní složka investičního portfolia pro děti, ovšem abychom z něj měli maximální užitek, jsme limitováni výši maximální částky (20.000 Kč ročně) a délkou spoření (min. 6 let). Pokud vybereme peníze dříve, ztrácíme nárok na státní podporu.

U stavebního spoření musíme ještě zohlednit poplatky za sjednání (obvykle 1% z tzv.cílové částky) a poplatky za vedení účtu (cca 300 Kč/rok). Proto věnujte pozornost tomu, zda na smlouvě nemáte příliš vysokou cílovou částku, ze které byste platili zbytečně vysoký poplatek.

Výnosy z vkladů a ze státních příspěvků podléhají rovněž srážkové dani 15%.

Penzijní spoření

Správný název je doplňkové penzijní spoření a od roku 2016 je možné je uzavřít i pro děti. Penzijní společnosti a některé poradenské firmy tuto možnost propagují. Je to přece zajímavá myšlenka, zvlášť, když ji stát podporuje svým příspěvkem.

Podle mého názoru je ale myšlenka začít investovat dítěti na penzi nesmyslná. Děti by měli řešit penzi až mnohem později. Při zpracování finančních plánu jsem se nikdy nesetkal s tím, že by rodiče měli cíl spořit dítěti na důchod. Vždy je to formulováno myšlenkami typu start do života, příspěvek na studium nebo na bydlení apod.

Jsou to tedy vesměs finanční cíle, které končí s osamostatněním dítěte. Tak by to mělo být a peníze na svoji penzi by si měly děti řešit už samy.

Navíc se smysl penzijního spoření pro děti vytrácí při pohledu na podmínky.

Penzijní spoření sice umožňuje výběr části peněz v osmnácti letech věku dítěte, ovšem s podmínkou, že délka spoření bude v té době alespoň 120 měsíců.

Opět to má jedno ale: je možné vybrat maximálně jednu třetinu naspořených peněz a navíc bez státního příspěvku .  To znamená, že v takovém případě přicházíme o zásadní výhodu tohoto produktu. Ke všem penězům se tak „dítě“ dostane až v 60ti letech.

Pokud bychom investovali dítěti 18 let 1 000 Kč měsíčně do dynamického fondu penzijního spoření , můžeme při předpokládaném zhodnocení 6% p.a. očekávat asi 445 000 Kč (včetně státního příspěvku, který je nejvyšší právě u vkladu 1 000 Kč a to 230 Kč/měsíc).

Pokud budeme chtít vybrat peníze v 18ti letech věku dítěte, bude tedy pouze jedna třetina (cca 132 000 Kč), po zdanění výnosu to bude ještě méně (122 000 Kč). Což není příliš vysoký příspěvek na start do života ani nyní.

Více se o dětském penzijním spoření a porovnání výnosu s podílovým fondem dočtete v článku Penzijní spoření pro děti je zbytečné.

Podílové fondy

Investice do podílových fondů jsou dnes běžnou součástí finančního plánu a cílů, které se týkají dětí. Mohou být uzavřeny buď na rodiče nebo přímo na dítě, což nedoporučuji, protože v případě jakýchkoliv změn nebo výběru je potřeba souhlas opatrovnického soudu.

Podílové fondy existují v mnoha variantách. Od konzervativních (fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy) určených pro krátkodobé investice (do 3 let), přes smíšené (mix konzervativních a dynamických akciových) pro střednědobou investici (okolo 5 let) až po dynamické určené pro dlouhodobé investice.

Právě u těchto dlouhodobých investic můžeme očekávat zhodnocení, které překonává inflaci  (6 – 8% p.a.) a reálně tedy zvýší hodnotu investovaných peněz. U konzervativních fondů lze očekávat výnos 2 – 3 % p.a., u smíšených fondů cca 3-5% p.a.

Každopádně na rozdíl od garantovaných produktů musíme počítat s kolísáním hodnoty vložených peněz, které by však mělo odpovídat zvolenému investičnímu horizontu (tj.délce spoření). U konzervativních fondů je kolísání nejnižší naopak u dynamických nejvyšší, což odpovídá výslednému výnosu. Kolísání hodnoty má ovšem při pravidelné investici velkou výhodu v tom, že při poklesu nakoupíte levněji, resp. za stejné peníze nakoupíte větší podíl. Což se při následném růstu projeví vyšším ziskem.

K investicím pro děti jsou vhodné také tzv.fondy životního cyklu, které v závislosti na době, která zbývá do konce doby investování, postupně mění svoje složení z dynamického na konzervativní a zajistí tak, že na konci, kdy chceme peníze vybrat nehrozí možnost velkého propadu hodnoty. Mínusem těchto fondů je, změny složení se obvykle dějí automaticky bez ohledu na aktuální situaci na trzích (Více o fondech životního cyklu v článku Fondy životního cyklu nebo vlastní portfolio).

Portfolio si můžete sestavit také sami z několika fondů a postupně je „zkonzervativňovat“ podle potřeby.

Pravidelné investice jsou možné již od velmi nízkých částek (obvykle 500 Kč) a na rozdíl od výše uvedených možností spoření nepodléhají zdanění , pokud investujete alespoň 5 let.

Na začátku je nutné dávat pozor především na správný výběr fondů či investiční strategie, abyste např.na dlouhodobou investici nezvolili konzervativní fond a naopak,  a na výši vstupního poplatku. Ten se při pravidelné investici vypočítává z celkové sumy, kterou za plánovanou dobu vložíte (např. pokud budete investovat 2 000 Kč měsíčně po dobu 15 let, pak by se poplatek počítal z částky 360 000 Kč). Pokud poplatek předplatíte na velmi dlouhou dobu, ztrácíte možnost přejít do nějaké jiné strategie nebo fondu; resp. můžete, ale poplatek je nevratný. Proto doporučuji předplatit poplatek pouze na dobu okolo 5 let. Po uplynutí této doby buď můžete pokračovat předplacením na další období  nebo přejít někam jinam.

Výběr peněz z fondů je velmi rychlý (několik dnů) a není nijak omezen.

Co si tedy vybrat?

Výběr produktu vhodný ke spoření pro děti závisí vždy na předpokládané délce.

Pokud jde pouze o krátkodobé uložení peněz do 1 roku, použijte spořící účet nebo při smysluplných úrokových sazbách termínovaný vklad.

Ve střednědobém horizontu můžete využít stavební spoření a v případě vyšší investice než 20 000 Kč ročně je zkombinovat se smíšeným investičním portfoliem (podílovými fondy).

Při delším časovém horizontu (déle než 10 let) neuvažujte o produktech s garantovanou úrokovou sazbou (stavební spoření, termínovaný vklad), nebo je využijte pouze jako konzervativní složku celého portfolia, ale převážnou část investujte do dynamického portfolia podílových fondů. Při delším časovém období totiž nebude hrát takovou roli kolísání hodnoty a naopak je zde předpoklad vyššího výnosu.

Rozdíl mezi konzervativní a dynamickou strategií v delším období ilustruje reálný vývoj globálních hodnotových akcií a korporátních dluhopisů od roku 2000 do května 2018.

Graf: Indexy Barclays Global Agg EUR (dluhopisy), MSCI World Value USD (akcie) – (přepočítáno do CZK)

Za tu dobu akciové trhy prošly dvěma krizemi a velkými propady, ale zatímco dluhopisy zhodnotily na 162% původní hodnoty, tak akcie i přes propady zhodnotily na 229% původní hodnoty.  Za dobu, která odpovídá investici pro děti od narození do plnoletosti, se vyplatilo nebýt zbytečně konzervativní.

Petr Ondroušek                                                                                                                                                               PO Investment

 

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?