Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

Investice v roce 2020

ROK 2020 A OČEKÁVÁNÍ V DALŠÍCH LETECH

///
Comment0
/
Categories

Loňský rok byl pro většinu lidí, firem a obecně fungování ekonomik velmi složitý. Přesto z pohledu finančních trhů dopadl nakonec velmi dobře.

Na následujícím grafu vidíte, jak se v roce 2020 vyvíjely hlavní třídy aktiv.

Globální akciový index MSCI All Country World zahrnující celosvětové akcie skončil na konci roku v zisku 15%, přestože na začátku pandemie v březnu propadl o 30 %. Propad krásně ilustruje to, že trhy reagují s předstihem na různé události, protože tržní ceny ukazují očekávání investorů. Na začátku jsme viděli paniku, výprodeje, kdy se investoři zbavovali cenných papírů a ceny akcií tím pádem stále klesaly. Jakmile se ukáže, že situace má nějaké řešení, tak se ceny začnou opět zvyšovat.

Takové situace bývají příležitostí k nákupu, což se potvrdilo i během loňského propadu. A také jsem se o tom zmiňoval v článku KORONAVIRUS A VAŠE PENÍZE z 3.3.2020, kde jsem doporučoval využít pokles k zainvestování volných peněz.

Mnoho klientů bylo samozřejmě v březnu velmi znepokojených a nervózních. A ptali se, co budeme dělat, jak na to budeme reagovat. Pro mnoho z nich to byl první větší pokles, který jako investoři zažili na vlastní kůži.

Ale protože všichni klienti mají dlouhodobé cíle, tak není jiná možnost než držet stále dlouhodobě nastavené portfolio. A nakonec se to těm, kteří toto staré investiční pravidlo dodrželi a v panice se cenných papírů nezbavili, vyplatilo a přes velký pokles byli na konci roku (v akciích) v plusu.

Naproti tomu, když se podíváme na americké dluhopisy, tak ty v březnu naopak vyletěly směrem vzhůru. Zde je hezky vidět, jak funguje diverzifikace (rozložení peněz mezi různé třídy aktiv) a proč máme v portfoliích zastoupeny dluhopisy, které ztlumily v portfoliích pád akcií. Roční výnos amerických dluhopisů byl také +15 %.

Na křivce zobrazující průběh ceny zlata je vidět, že v době krizí a panik se investoři uchylují k nákupu cenných kovů a zlato se v průběhu srpna dostalo na historické maximum, ze kterého do konce roku postupně klesalo.  Ceny šly tedy opět opačným směrem než akcie.

Přes pokles 20% se nakonec do plusu dostaly také komodity (+1 %).

CO LZE OČEKÁVAT V ROCE 2021 A V DALŠÍCH LETECH

Ekonomové nabízejí různé scénáře dalšího vývoje a toho, kdy se ekonomika dostane na „předcovidovou“ úroveň. Ať už se situace bude vyvíjet podle optimistických nebo podle pesimistických scénářů, je pravděpodobné, že zotavení ekonomik nastane až v roce 2022.

Co je v příštích letech velmi pravděpodobné, je stále vyšší vliv Číny jako světové velmoci a velkého protihráče USA. V článku OCHRANA MAJETKU JE NYNÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JEHO RŮST byly popsány fáze dlouhodobého dluhového cyklu, který zpravidla trvá 75-100 let. A zatímco my, resp. USA jsme v sestupné fázi v době tisknutí peněz a tzv.helicopter money, kdy stát prakticky rozdává lidem peníze, tak Čína je ve vzestupné fázi.

Tomu odpovídá i stále rostoucí podíl čínského HDP na celosvětovém HDP, které je nyní na 10 % a zhruba do 5 let se očekává jeho nárůst na 20 %.

MÁ SMYSL NYNÍ INVESTOVAT?

Dnes (resp. koncem loňského roku) jsou akcie na svých maximech a mnoho lidí se ptá, zda má smysl v této chvíli začít investovat, zda nejsou akcie příliš předražené a zda není lepší počkat, až zase klesnou.

Na obrázku vidíte graf ratingové agentury Morningstar, který ukazuje, zda a jak byly americké akcie během roku 2020 nadhodnocené nebo podhodnocené.

Je vidět, že v době březnového pádu se akcie stávaly podhodnocenými vůči své férové skutečné ceně. Nyní jsou podle Morningstar ceny amerických akcií nadhodnocené zhruba o 10 %.

Na dalším obrázku vidíte odhad pravděpodobnosti korekce (poklesu) na akciových trzích od investiční společnosti Vanguard. Ten upozorňuje na to, že v letech 2019 a 2020 byla vyšší pravděpodobnost 10 % i 20 % propadu než v normálním prostředí. Něco podobného můžeme předpokládat i dnes.

To, že jsou akcie na svých maximech, ovšem neznamená, že bychom do nich nyní měli přestat investovat nebo že budou někdy levné.

Nevíme, zda přijde nějaký pokles, který nám poskytne příležitost koupit akcie levněji než dnes. Naopak velmi pravděpodobně se může stát, že i když jsou dnes akcie na vrcholu, tak už nikdy levnější nebudou. Následující graf to potvrzuje.

Vyšší křivka (hnědá s červenou) znázorňuje vývoj amerických akcií od roku 1945 a červená barva znázorňuje období, kdy akcie byly na vrcholu, ale už se nikdy nevrátily na nižší úroveň. Jsou to tedy období, kdy klient, který chtěl nakoupit akcie, ale neudělal to, protože vyčkával, tak je již nikdy levněji koupit nemohl. Nižší křivka (šedá s červenou) znázorňuje vývoj portfolia se složením 60 % akcie/40 % dluhopisy. A zde vidíte, že těch červených období bez návratu na nižší úroveň je ještě více.

Samozřejmě během toho období tam taková období byla, ale nemá smysl na to spoléhat a čekat. Protože většina klientů investuje pro splnění dlouhodobých cílů (renta, studium dětí, atd.) a protože bez akcií v portfoliu není možné dlouhodobých cílů dosáhnout, tak nemá smysl vyčkávat až akcie poklesnou. Pokud to děláme, tak se dostáváme do oblasti spekulací a časování trhu a to je něco, co je základní chyba a nikdo z nás to neumí. Každý úspěšný investor potvrdí, že časovat trh dlouhodobě není možné. Tím, že se snažíme časovat trh, tak naopak ztrácíme výnosy, které potřebujeme ke splnění dlouhodobých cílů.

JAK ZMENŠIT RIZIKO ŠPATNÉHO NAČASOVÁNÍ INVESTICE

Pokud můžeme nějak zareagovat na zvýšenou pravděpodobnost poklesu, tak tím, že jestliže máme v plánu investovat nějakou vyšší částku, tak ji nezainvestujeme najednou, ale rozložíme ji na několik dílčích menších částí s určitým časovým odstupem a tím diverzifikujeme (rozložíme) riziko špatného načasování.

V dlouhodobějším horizontu, tím jak jsou dnes vysoko valuace akcií a jak nízko jsou úrokové sazby, tak jsou nižší očekávání průměrných výnosů akcií na příštích 10-15 let. Standardně se uvádí průměrný dlouhodobý výnos akcií 8-12 % p.a. Dnešní valuace takto vysoký výnos neslibují.

V tabulce vidíte odhad očekávaných výnosů akcií v příštích 15 letech od švýcarské banky UBS, kde jsou průměrné výnosy v závislosti na teritoriu od cca 5 % p.a. do 9 % p.a.

Investiční společnost Vanguard uvádí odhad 10ti letých výnosů amerických akcií ještě nižší (3,7-5,7 % p.a.) a výnosy globálních akcií 7-9 % p.a.

Z obou těchto analýz vyplývá, že v příštích 10-15 letech budou mít podstatně vyšší výnos globální neamerické akcie než americké akcie, které naopak v posledních 10 letech měly mnohem vyšší výnos než ostatní státy.

V další tabulce vidíme očekávané výnosy dluhopisů. Vzhledem k tomu, jak nízké jsou dnes úrokové sazby, tak je odhadovaný výnos velmi nízký.

Pokud se podíváme na odhad US aggregate bond (souhrn všech dluhopisů), tak očekávaný výnos je 0,7 – 1,7% p.a. Pokud odečteme náklady na investování v podobě např. TER nějakého aktivně řízeného fondu nebo manažerský poplatek aktivně řízeného portfolia, tak výsledný výnos je prakticky nula.

Dluhopisy proto nemáme v portfoliu kvůli tomu, aby nám generovaly nějaký výnos, ale aby snižovaly rizikovost portfolia a aby tlumily případné poklesy akcií (viz úvodní graf tohoto článku).

V některých modelacích finančních poradců nebo v některých investičních kalkulačkách dostupných na internetu uvidíte kalkulovaný průměrný výnos akcií 9-10 % p.a. a 4-5 % p.a. u dluhopisů, což je v současné době nereálné. Pokud vám to někdo bude tvrdit a nebude kalkulovat s realistickými hodnotami, tak buďte ostražití.

Zmínil jsem, že v posledních 10 letech byl průměrný výnos amerických akcií mnohem vyšší než výnos akcií zbytku světa. Vidíte to na následujícím obrázku.

Od roku 2010 do roku 2020 byly průměrné výnosy amerických akcií cca 13 % p.a., výnosy mezinárodních akcií cca 5 % p.a. Je to opravdu velký rozdíl a ten zásadní důvod je změna valuace, to již zmiňované nadhodnocení.

Změna valuace bude znamenat podle očekávání nižší výnosy amerických akcií a vyšší výnosy mezinárodních akcií.

S tímto výhledem pracujeme ve strategické alokaci (rozložení peněz mezi jednotlivé třídy aktiv – akcie, dluhopisy, zlato, komodity, nemovitosti) našich portfolií a převažujeme (přidáváme) čínské a asijské akcie, zlato a protiinflační dluhopisy. Naopak podvažujeme (ubíráme) americké akcie a státní dluhopisy vyspělých zemí.

Rok 2020 nám ve velmi zrychlené podobě ukázal fungování finančních trhů a potvrdil několik známých investičních pravidel:

  • Držet se dlouhodobé strategie a neprodávat v době poklesů
  • Diverzifikovat svoje investiční portfolio (rozložit je mezi různé třídy aktiv)
  • Nesnažit se časovat trh (nečekat na propad nebo na dno propadu)

Samozřejmě nevíme, co nám přinese budoucnost a je normální mít obavy. Ale pokud se budete držet osvědčených pravidel, tak nemusíte řešit dilema, zda náhodou ještě nepočkat nebo zda raději nenechat peníze na spořícím účtu.

 

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?