Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

PŘI NÁKUPU KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ JE DŮLEŽITÁ OPATRNOST

///
Comment0
/
Categories

V prostředí vysoké inflace se investoři snaží hledat různé cesty, aby hodnota jejich majetku pokud možno utrpěla co nejméně.

Protože zvyšuje ČNB úrokové sazby (i proto index českých státních dluhopisů poklesl od začátku letošního roku o více než 11 %), může se pro konzervativní investory zdát jako zajímavá příležitost nákup státních dluhopisů.  Výnosy do splatnosti se pohybují u krátkodobých českých státních dluhopisů okolo 6 % a u dlouhodobých okolo 5 %.

Někteří investoři ve snaze najít ještě vyšší výnosy využívají nabídky korporátních dluhopisů.

Možná jste i vy zaregistrovali zvýšený výskyt nabídek firemních dluhopisů, na internetu, v tisku, na sociálních sítích. Je to proto, že s rostoucími úrokovými sazbami,  jsou nové úvěry výrazně dražší a firmy se snaží zacílit na tzv. nekvalifikované investory (většina občanů) s cílem půjčit si kapitál za netržní úrok.

V oblasti korporátních dluhopisů je velmi důležité vybírat pečlivě. Investoři by se rozhodně neměli rozhodovat pouze podle razítka ČNB v marketingových letácích, to totiž nemá s  kvalitou dluhopisu nic společného. Banka kontroluje pouze formální náležitosti dluhopisu, nikoliv kredibilitu emitenta či podnikatelského záměru, který má být emisí dluhopisu financován.

Zároveň by se investoři měli zaměřit zejména na tzv. kovenanty, což jsou podmínky, které musí emitent splnit. Klíčovým faktorem je zajištění dluhopisu. V  případě výnosu dluhopisu přesahujícího 10 % většinou hledáme zajištění ve formě reálných aktiv marně. To ale neznamená, že nezajištěný dluhopis nemusí být splacen.

Pokud uvažujete o investici do korporátních dluhopisů, přečtěte si, na co byste se měli při analýze zaměřit.

Garance

Korporátní dluhopis je garantován pouze emitentem, případně garantem emise. Nikdo jiný splacení, ani výplatu kuponu garantovat nemůže. Pojem „garance výnosu“ je u korporátního dluhopisu zavádějící, pokud není doplněn o podstatné informace. Zjistěte si, kdo nebo co dluhopis garantuje. Zda to náhodou není firma, která je ve ztrátě,  fyzická osoba, která má jako jediný majetek byt 1+kk, developer, který nakonec neprodá byty nebo směnka zakladatele.  Podobné garance jsou samozřejmě neakceptovatelné.

Zajištění

Korporátní dluhopis může být zajištěn. Nejčastěji to bude nemovitostí nebo podílem ve společnosti. Seriózní zajištění by mělo převyšovat hodnotu emitovaného dluhopisu, aby opodstatnilo nižší nabízený výnos. Pokud je ale emise zajištěna pozemkem bez stavebního povolení, firmou v nulové hodnotě nebo postavenou budovou, kde má již zástavu banka – může to být extrémně nebezpečné nebo bezcenné zajištění. Pak není důvod, aby dluhopis měl výnos pouze například 3 % nad základní úrokovou sazbu, ale mnohem více.

Vlastní kapitál emitenta

Nákup korporátního dluhopisu bez kovenantů nelze doporučit. Nejčastějším kovenantem je poměr vlastního kapitálu (případně podřízeného dluhu) vůči celkovému zadlužení. Vlastní kapitál by neměl klesnout pod 15 % ani u těch nejrizikovějších dluhopisů.  Vlastní kapitál navíc nemůže být například pozemek, který emitent koupil za 20 mil. korun a nyní je v projektu oceněný na 200 mil. korun (protože je předpoklad získání stavebního povolení).

Výnos

Základní úroková je nyní 7 %. Proto dluhopis s nižším výnosem (např. 6 %) v korunách s roční splatností, je nesmyslný a nemůže jej emitovat ani Česká republika, natož jakákoliv firma. Výnosy nabízených dluhopisů je nyní nutné sledovat častěji než dříve. Pokud někdo prodává stejnou emisi dluhopisu půl roku se stejným nabízeným výnosem, tak to nevypadá jako férové jednání, jestliže se za tu dobu úroková sazba zdvojnásobila. Na sekundárním trhu by totiž ta samá emise měla mít výrazně nižší tržní cenu (za jinak nezměněných podmínek).

Výnos se obecně konstruuje jako součet bezrizikové úrokové sazby + marže mezi státními dluhopisy a korporátními dluhopisy + marže dle emitenta. I bonitní firmy si půjčují s výnosem 2-3 % nad základní sazbu. Financování projektů, podřízené financování, nezajištěné dluhopisy musejí být ale s výnosem rozhodně 5 % nad základní sazbu. To pro pětiletý horizont dnes znamená výnos 12 % a více. To by měl investor požadovat, aby dostal zaplacené své riziko.

ČNB, obchodovatelnost na burze

Schválení prospektu ČNB nepředstavuje pro investora žádnou dodatečnou garanci. ČNB při něm posuzuje pouze formální stránku věci, kompletnost dat, popis rizik, atd. ČNB není ratingová agentura, která by schválením prospektu zvyšovala pravděpodobnost splacení. Pravděpodobnost splacení nezvyšuje ani to, že vidíte cenu dluhopisu na burze. Ta tam může být ještě i v den bankrotu

Použití peněz z prodeje dluhopisů

Emitent by nikdy neměl vyvést peníze z prodeje dluhopisů mimo svou firmu. Emise přes sesterské společnosti a společnosti, které nejsou ve struktuře, která nakonec projekt bude realizovat, jsou nepřiměřeně rizikové. Výnosy z prodeje či z pronájmu financované nemovitosti musí plynout přímo do emitenta a následně investorům přes splátky kuponů a jistiny. Pokud to tak není, nemá investor žádnou kontrolu nad svou investicí. Zkuste také posoudit, zda výnos, který emitent nabízí, je reálný a zda jej může vůbec na daném projektu vydělat.

Pokud se rozhodnete nějaký korporátní dluhopis koupit, posuzujte vždy vhodnost jeho nákupu v celém kontextu vašeho stávajícího rozložení majetku a vašich finančních cílů.  Neuvažujte pouze krátkodobě s tím, že dnes jsou akciové trhy v propadu, takže musíte koupit dluhopis, který „vydělává“.  Dlouhodobě tomu tak není a dluhopisy by měly tvořit pouze určitou část vašeho portfolia v závislosti na vašich finančních cílech.

Pokud potřebujete krátkodobě vložit peníze do konzervativního portfolia,  můžete využít úročení na základě tzv.dvoutýdenní repo sazby ČNB, které využíváme v našich konzervativních portfoliích a kde je aktuální sazba 6,25 % p.a.  Pro podrobnější informace mě kontaktujte.

 

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?