Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ

///
Comment0
/
Categories

V jednom z minulých článků jsem psal o tom, jakým způsobem by měly být nastavené pojistné částky u životního pojištění dospělých (viz Jak nastavit pojistné částky u životního pojištění). U dospělých osob se výše pojistných částek odvíjí od zajištění příjmu, resp.od předpokládané výše ztráty příjmu v případě smrti, nemoci, invalidity a také od toho, zda je někdo na jejich příjmech závislý.

Ale jak je tomu u dětí? Ty žádný příjem nemají, proto tedy nemohou nic ztratit a nemělo by tedy být třeba je pojišťovat.

Ačkoliv je to zdánlivě nelogické, tak by měly být pojištěné i děti. Ovšem nikoliv proti ztrátě svého příjmu, ale proti zásahu do příjmů rodiny.

PROČ POJIŠŤOVAT DĚTI

Vážné úrazy, dlouhodobá nemoc nebo invalidita dětí totiž mohou velmi výrazně změnit finanční situaci rodiny a mohou znamenat jednakzvýšení výdajů a zároveň snížení příjmů rodiny.

Zvýšení výdajů rodiny – náklady na speciální zdravotní péči, léčbu, zdravotní pomůcky
– náklady na speciální školy či školky
– náklady na bezbariérovou přestavbu domu nebo bytu

Snížení příjmů rodiny – o dítě se musí někdo dlouhodobě starat

Navíc pokud nedojde k vyléčení do doby dospělosti, tak hrozí, že dítě bude mít v budoucnu problém s pracovním uplatněním a bude mít třeba pouze omezenou možnost příjmu.

CO A JAK POJISTIT U DĚTÍ

Měli bychom se zaměřit na vážná rizika – tedy invalidita (z důvodu úrazu i nemoci), trvalé následky úrazu, vážná onemocnění.
Dříve pojišťovny pojištění invalidity dětí nenabízely, ale v poslední době se situace naštěstí mění k lepšímu.
Všechny výše uvedené scénáře představují statisícové až několikamilionové zásahy do rodinného rozpočtu. Tomu by také měly odpovídat pojistné částky, které by měly být v miliónech.

Konkrétní výše pojistných částek samozřejmě závisí na konkrétní rodině a jejích příjmech. Pokud by například s dítětem byla dlouhodobě doma matka, jejíž příjem je několikanásobně nižší než manželův, tak propad příjmů nebude tak velký, jako když by oba příjmy byly podobné.

V případě trvalých následků úrazu a invalidity dítěte si můžeme udělat představu o pojistných částkách když vynásobíme alespoň průměrný měsíční příjem snížený o invalidní důchod počtem let v produktivním věku.
– tedy dejme tomu cca 25.000 Kč – 10.000 Kč = 15.000 Kč x cca 40 let (od 25 let do 65 let) =
= 7.200.000 Kč.

Měli bychom tedy zajistit pojistnou částku takovou, která by stačila dítěti na vyplácení určité renty po určitou dobu. Předpokládejme, že částka vyplacená pojišťovnou neskončí doma ve skříni, ale na nějakém rozumně vybalancovaném portfoliu, kde bude dlouhodobě přinášet alespoň mírný výnos nad inflaci. Proto v tomto konkrétním případě nemusí být pojistná částka tak vysoká. Ale každopádně je to stále o miliónech korun.

JAKÉ POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI ZVOLIT

Téměř každá pojišťovna má v nabídce nějaké dětské pojištění s rádoby zajímavými jmény – Lvíček, Sluníčko, Brouček, apod. Bohužel téměř vždy se jedná o pojištění s takzvanou spořící složkou (tedy investiční pojištění). Zní to lákavě – pojistíte své dítě a ještě mu něco naspoříte.
Doporučuji to nedělat. Spoření (investování) prostřednictvím pojištění mnohem dražší než přímá investice například do podílových fondů (viz článek Cena za špatnou radu? 764 000 Kč).

Mnohem jednodušší je zahrnout pojištění dítěte do pojištění dospělého rodiče, pokud možno do klasického rizikového pojištění, kde platíte pouze za pojištěné riziko a vidíte kolik a za co platíte (podobně jako například u pojištění domu).
Investování by mělo probíhat samostatně a mělo by být součástí finančního plánu, který nám ukazuje k jakému cíli by měla investice sloužit (u dětí tedy například peníze na studium).

Nevím, zda v porodnicích platí stále taková praxe, že pojišťovací agenti mají podplacené zdravotní sestry, které jim dávají kontakty na nebohé rodičky a sotva dorazí z porodnice domů, hned jim volají, že mají pro jejich dítě úžasný produkt. Vyhněte se tomu a pošlete tyto agenty do příslušných míst, protože to s poradenstvím nemá nic společného.

CO NEPOJIŠŤOVAT

V případě pojištění dětí platí stejně jako u dospělých – nezaobírejme se riziky, která nezpůsobí žádný výrazný propad příjmu rodiny. Pokud si dítě zlomí ruku nebo nohu, tak je to sice nepříjemné, ale několik tisíc korun nás nezachrání a dítě je za pár týdnů fit.
Proto není rozumné pojišťovat různé denní dávky za úraz a pobyt v nemocnici. Je lepší tyto ušetřené částky přidat k pravidelné investici.

Co rovněž nedoporučuji pojišťovat je smrt dítěte. Je to jednak neetické a pokud se to stane, tak rodině bohužel žádné peníze takovou ztrátu nenahradí.

Petr Ondroušek – PO Investment

Chcete pomoci s nastavením vašich financí?   Kontaktujte mě.

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?