Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

PLACENÉ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ NEBO „ZDARMA“?

///
Comment0
/
Categories

Většina lidí v České republice má zkušenosti s poradenstvím „zdarma“. Tak jako ve všech oborech lidské činnosti i ve finančním poradenství ale platí, že nic není zadarmo. Všechno něco stojí a pokud poradce tvrdí, že například zdarma vypracuje finanční plán nebo zařídí investici do podílových fondů,tak je to samozřejmě nesmysl. Takový poradce si musí nechat svoji práci zaplatit tím, že klientovi prodá nějaký finanční produkt, ze kterého dostane provizi.

Výrobci finančních produktů rozpouštějí vysoké náklady na jednorázové provize poradců v nákladech produktů, které samozřejmě nakonec vždy zaplatí klient. To, že poradce si prodejem produktu zaplatí práci na finančním plánu je ještě ta lepší varianta, protože většinou odměna poradci není ani tak za poradenství, jako za pouhý prodej produktu. A logicky platí, že čím vyšší odměnu chce finanční instituce poradcům nabídnout, tím nákladnější produkt klient musí zaplatit. Poradci, kteří si to uvědomují, tak žijí permanentně v konfliktu zájmů, protože to, co je v nejlepším ekonomickém zájmu klienta, není většinou v nejlepším ekonomickém zájmu poradce a naopak.

To byl hlavní důvod, proč jsem před pěti roky ukončil svoje působení ve velké poradenské společnosti, kde jsem tento rozpor mezi nezávislým poradenstvím a provizním odměňováním vnímal čím dál tím více, čím déle jsem tam pracoval a skončil jsem s poradenstvím „zadarmo“.

Mnoho klientů však toto všechno neví nebo si to neuvědomí , takže když slyší o placeném poradenství , může jim zdát nevýhodné nebo drahé, což ještě přiživují prohlášení šéfů velkých multilevelů, kteří musí podporovat existenci tisíců poradců, ze kterých je jejich struktura živena.
Je to ovšem trochu jinak.

Společně s několika dalšími poradci, kteří spolupracují, stejně jako já s průkopníkem placeného poradenství v ČR, společností VHI, nabízíme službu opravdu nezávislého, klientem placeného investičního poradenství. Klient má jistotu, že dostává nezávislou radu, která není motivována výši provize a která je v jeho nejlepším zájmu, s transparentní odměnou, která motivuje poradce být dlouhodobým partnerem klienta.

Výše odměny poradce je taková, že celkové náklady pro klienta jsou stejné nebo nižší než v běžném provizním modelu, který zná většina lidí. Díky tomu přidaná hodnota této služby výrazně převyšuje klientovy náklady.
Pojďme se tedy podívat na to, jaký je konkrétní přínos placeného poradenství pro klienta a jakým způsobem jej dosáhneme.

1. Kvalitní nízkonákladové nástroje v portfoliu

V režimu placeného poradenství nepřijímáme žádné provize a můžeme svobodně vybírat z více než 10 000 investičních nástrojů po celém světě, včetně těch, které nejsou provizemi zatížené. Vesměs jsou to kvalitní nízkonákladové investiční nástroje, které v České republice využívají pouze velké finanční instituce jako banky nebo pojišťovny pro správu svých vlastních aktiv. Při sestavování investičního portfolia vybíráme jak nízkonákladové ETF fondy tak kvalitně řízené podílové fondy s historií a ratingem. Průměrné roční náklady námi vybíraných nástrojů se pohybují v rozmezí od 0,2% do 1,5% ročně. Podílové fondy, které obvykle nabízejí poradci v provizním modelu, vykazují roční nákladovost od 2 % do 3 % a v mnoha případech i vyšší. V průměru tak klientovi šetříme zhruba 1,5 % v ročních nákladech na investování.

2. Lepší diverzifikace

Při navrhování klientských portfolií využíváme celkem devět tříd aktiv. Kromě běžně využívaných tříd, jako jsou akcie a dluhopisy, pracujeme i s třídami tzv. reálných aktiv. Jsou to například nemovitosti, komodity nebo zlato. Naši klienti tak mají možnost dosáhnout na lepší zhodnocení při srovnatelné míře rizika běžných portfolií akcií a dluhopisů. Pro porovnání vidíte níže graf efektivní hranice dvou portfolií. Hnědá křivka vyjadřuje kombinaci historického výnosu a rizika pro běžná portfolia složená pouze z akcií a dluhopisů. Červená křivka znázorňuje výsledky portfolia složeného z různých kombinací celkem 9 tříd aktiv, které využíváme. Lze tedy říci, že při stejném riziku (zastoupení cca 50 % akcií) vykazovalo diverzifikovanější portfolio výnos vyšší o 2,16 % ročně.

efektivni-hranice-portfolia

 

3. Pravidelné rebalancování

Základem našeho poradenství je jediná, prokazatelně fungující zásada „Kup a drž“. Koupit a držet ale samozřejmě neznamená koupit a ignorovat. Portfolio se v čase vyvíjí a jeho jednotlivé složky se často vyvíjejí různě. Proto je třeba portfolio pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ho vrátit zpět do základního rozložení. Prakticky jde o to odprodat část aktiv, které vyrostly a dokoupit ty, které poklesly nebo nerostly tolik. V zásadě lze říci, že rebalancováním dodržujeme základní princip investování, to znamená prodávat draze a nakupovat levně. Renomované studie dokazují, že pravidelným rebalancováním můžete dosáhnout dodatečného výnosu až 0,4 % ročně.

4. Řízení chování klientů

Jak tvrdí Warren Buffett a jak potvrzují další z nejúspěšnějších investorů všech dob, chování investora je důležitější než chování jeho investic. Investování je spojeno s emocemi a ty jsou často příčinou mnoha chyb a špatných investičních rozhodnutí. Proto klademe velký důraz na správnou práci s emocemi a chováním našich klientů. Díky tomu se našim klientům úspěšně daří vyvarovat se unáhleným rozhodnutím a zásadním chybám v investování, a smazat tak rozdíl mezi průměrnými výnosy kapitálových trhů a výnosy průměrných investorů.
V grafu níže vidíte výsledky hlavních studií behaviorálních financí, které se problematikou emotivního chování zabývají. Každá ze studií se snažila vyčíslit, o kolik zisku průměrný investor ročně přichází díky svému emotivnímu chování. Pro naši kalkulaci jsme vybrali hodnotu ze studie společnosti Vanguard. Protože 99 % našich klientů disciplinovaně dodržuje prověřené investiční zásady, které je učíme, vyčíslili jsme dodatečný výnos našich klientů díky lepšímu chování na 1,5 %.

odhady-ztrat

 

Cena a přínos pro klienta

Za přidanou hodnotu, kterou jsme konzervativně vyčíslili na 5,56 % ročně (viz body 1 – 4), si účtujeme pravidelnou roční odměnu z objemu spravovaného portfolia ve výši 1,80 % včetně DPH u klientů s investicemi do 10 milionů korun a 1,20 % včetně DPH u klientů s investicemi přesahujícími 10 milionů korun. Pokud odměnu 1,80 % odečteme jako náklad od vyčísleného dodatečného výnosu, má naše služba čistou přidanou hodnotu pro klienta 3,76% ročně v podobě dodatečného výnosu.

 

pridana-hodnota-placeneho-poradenstvi

Při jednorázové investici 1 000 000 Kč s 10letým investičním horizontem představuje takový nadvýnos částku 462 000 Kč čistého oproti běžnému výsledku „bezplatného“ provizního poradenství. Po 20 letech může služba klientovi přinést dokonce 1 092 000 Kč navíc.

Pod názvem placené poradenství si tedy nepředstavujme dražší, ale spíše transparentní, nezávislé a férové.

Klient i poradce jsou na stejné straně stolu. Klient ví, za co a kolik platí, poradce ví, že se mu vyplatí dlouhodobá péče, protože mu díky rostoucí hodnotě portfolia roste pravidelný příjem.

Samozřejmě, že placené poradenství není příliš vhodné při investování malých částek, kdy je efektivnější klasický provizní model. Ovšem nesmí být zneužit poradcem – například předplacením vstupního poplatku na celou předpokládanou dobu investice (např. na 20 let) nebo výběrem vysokonákladových fondů.

Bude-li vám tedy někdo nabízet nezávislé poradenství nebo zpracování finančního plánu zdarma, tak se ptejte, jakým způsobem je tedy odměňován.

Petr Ondroušek – PO Investment

 

Pokud vám placený způsob poradenství dává smysl a chcete o něm vědět více, kontaktujte mě.

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?