Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

PENZIJNÍ SPOŘENÍ PRO DĚTI JE ZBYTEČNÉ

///
Comment0
/
Categories

PENZIJNÍ SPOŘENÍ PRO DĚTI JE ZBYTEČNÉ

Možná jste již slyšeli o tom, že od začátku letošního roku nám zákonodárci dali možnost uzavírat penzijní připojištění i pro děti. Jakkoliv se to může zdát jako zajímavá myšlenka nastartovat pro dítě dlouhodobou investici, podle mého názoru je to nesmyslné, protože děti by se měli myšlenkami na důchod zabývat až mnohem později.

Dětské cíle řeší finanční plán rodičů                                                                                                                             
V osobních financích je základem všeho finanční plán, který by nám měl ukázat, jaké cíle chceme splnit a jakým způsobem to máme udělat.
Většina klientů, pro které zpracovávám finanční plán, má ve svých cílech zahrnuté peníze pro děti v různých formách – buď chtějí naspořit peníze na studia dětí, což je jistě pro dítě velmi rozumná investice, která se dlouhodobě zhodnotí. Nebo se objevuje cíl, který lze popsat jako start do života – tedy nějaká částka například na příspěvek na samostatné bydlení. Nikdy jsem se ale nesetkal s tím, že by rodiče chtěli spořit dítěti na důchod.
Proto by investice rodičů do dětí měly končit s osamostatněním dítěte a co bude dál v dospělosti dětí musí řešit už děti samy v závislosti na svých příjmech a na své životní situaci.

Lze dětské penzijní spoření použít na dětské cíle?

Tvůrci zákona přidali do zákona možnost vybrat část peněz v osmnácti letech věku dítěte, ovšem pod podmínkou, že délka spoření v té době bude alespoň 120 měsíců (tedy 10 let).
To vypadá jako výborná myšlenka, zvláště když kromě investované částky můžeme počítat ještě se státním příspěvkem.
Bohužel má to jedno ale: vybrat je možné pouze maximálně jednu třetinu naspořených peněz a ještě k tomu bez státního příspěvku . To znamená, že v takovém případě se ztrácí zásadní výhoda tohoto produktu.
Když tedy v penzijním spoření budeme investovat dítěti 18 let každý měsíc 1 000 Kč – a předpokládejme, že jsme poučení a budeme investovat do dynamického fondu – bude při zhodnocení 6% p.a. ve fondu asi 445 000 Kč (včetně státního příspěvku 230 Kč/měsíc)
Jestliže budeme chtít v 18ti letech dítěte vybrat povolenu jednu třetinu, dostaneme po odečtení poměrné části státního příspěvku zhruba 132 000 Kč. Nesmíme ale zapomenout na to, že v penzijním spoření musíme zaplatit daň z výnosu, takže výsledná částka bude ještě nižší – cca 122 000 Kč. To není na studia ani na start do života příliš velká suma ani dnes, natož pak za 18 let.
Když to srovnáme s klasickou investicí do podílových fondů, tak při stejně dlouhé době a zhodnocení (18 let, 6% p.a) můžeme očekávat v podílových fondech částku cca 380 000 Kč. Zde musíme zohlednit vstupní poplatek (asi 8.800 Kč). U podílových fondů se při takto dlouhé investici výnosy nedaní.
Čistě teoreticky tedy na účtu penzijního spoření bude v 18ti letech více peněz než v podílovém fondu, ale prakticky můžeme použít pouze jednu třetinu.
Naproti tomu u podílového fondu můžeme s penězi kdykoliv v průběhu doby investice volně disponovat a v 18ti letech dítěte můžeme vybrat všechny peníze bez sankce a bez zdanění, takže likvidita je úplně jiná než u penzijního spoření.
U finančního cíle, který představuje jednorázový výběr peněz v určitém roce, je ještě důležité mít jistotu, že v době výběru nebude investice právě v propadu. A to je podle mého názoru další problém tohoto řešení při částečném výběru z penzijního spoření.
U podílových fondů to řeší buď fondy životního cyklu (viz článek Fond životního cyklu nebo vlastní portfolio?) nebo můžeme svoje portfolio rebalancovat, ale penzijní fondy toto neumí (resp. neumí to k tomuto částečnému výběru).
Takže myšlenka pěkná, výsledek bohužel špatný.

Po 65 letech…

Když se ve finančním plánování řeší investice, bavíme se obvykle o 20, maximálně 30 letech délky aktivní investice. Změna v penzijním spoření teoreticky umožňuje zvýšit délku investice na extrémně dlouhou dobu – od narození až do penze.
To se samozřejmě projeví na konečné částce – pokud bychom počítali délku investice 65 let a 1 000 Kč měsíčně při průměrné zhodnocení 6% p.a., pak můžeme na konci počítat s částkou kolem 10 000 000 Kč včetně státního příspěvku. Je to určitě vysoká částka, efekt státního příspěvku je ale v tom objemu velmi malý (179 400 Kč), takže celkový efektivní úrok je 6,1% p.a.
Takže takovou dlouhou investicí bychom získali v porovnání se stejně výkonným podílovým fondem 0,1% ročně navíc výměnou za to, že po celou dobu nesmíme na investici sáhnout. Je třeba zdůraznit, že složené úročení není vynález penzijka, ale že takto funguje každá podobná dlouhodobá investice.
Závěr
Začít spoření na penzi od školního nebo dokonce předškolního věku je určitě předčasné. Dítě čekají před penzí ještě dřívější velké výdaje. Především to jsou jeho studia a potom výdaje spojené s pořízením bydlení.
Rodiče mohou dítěti v rámci jejich finančního plánu s těmito výdaji pomoci, ale určitě ne použitím dětského penzijního připojištění. Při současném nastavení tohoto produktu je to velmi neefektivní a nesmyslné. Především z důvodu omezeného výběru a restrikce u státního příspěvku. Ke splnění těchto cílů je možné využít jiné flexibilnější produkty s vyšší likviditou.
Jakmile budou tyto cíle dítěte splněny a jakmile bude mít dítě vlastní příjem, může uvažovat o svém vlastním finančním plánu. Jeho součástí budou typické finanční cíle dospělého člověka – finanční nezávislost, soukromá renta – a právě tam je možné zařadit i penzijní spoření.

Petr Ondroušek
PO Investment

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?