Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

PAPOUŠEK V UHELNÉM DOLE

///
Comment0
/
Categories

Před téměř třemi roky jsem na tomto blogu publikoval článek OCHRANA MAJETKU JE NYNÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JEHO RŮST. Jeho základem byla myšlenka, kterou zveřejnil Ray Dalio, americký miliardář, investor a majitel největšího světového hedge fondu Bridgewater. A to, že ekonomiky vyspělých států vstoupily do pozdní fáze dlouhodobého dluhového cyklu a že se s velkou pravděpodobností může měnit světový pořádek. Animované video k tomuto tématu najdete zde  Principy pro měnící se světový pořádek od Ray Dalia – YouTube

Ačkoliv v investičním poradenství pracuji už téměř 20 let, začínám si uvědomovat, že je to málo na to, abych měl zkušenost se situacemi, které jsem za svůj život nezažil, ale přesto se staly již mnohokrát v historii.

PAPOUŠEK V UHELNÉM DOLE

To, co se nyní děje v bankovním sektoru, nazývá Ray Dalio “papouškem v uhelném dole”. Tedy že je to první projev problémů, které jsou způsobeny rychlým zvýšením úrokových sazeb, což nevyhnutelně vede k poškození ekonomiky. Tedy klasický problém standardního ekonomického cyklu, který se zpravidla vyřeší tím, že státy začnou snižovat úrokové sazby, uvolňovat další peníze a poskytovat záruky, aby ochránily fungování finančního systému.

Co ovšem může být mnohem větší problém, je dlouhodobý dluhový cyklus související s dlouhodobým zvyšováním státních dluhů.

Vyspělé ekonomiky procházejí běžnými ekonomickými cykly, kdy recese střídá růst a růst střídá recesi. Tyto cykly trvají zpravidla 7 let (+/- 3 roky) a státy se je snaží řídit monetární politikou. Tedy především snižováním a zvyšováním úrokových sazeb a řízením státního dluhu.

Pokud ekonomiky pokulhávají, státy snižují úrokové sazby a půjčují si peníze, které posílají do oběhu, aby podpořily ekonomiky.

Pokud se ekonomikám příliš daří a lidé příliš utrácí, pak roste inflace. Stát se jí snaží krotit tím, že zvýší úrokové sazby a ekonomiku zpomalí. Taková opatření v krátkodobém horizontu fungují, ale dlouhodobě si nesou zásadní problém, a to je zvyšování státního dluhu. Jak postupně narůstá velikost státního dluhu, je stále dražší a složitější splácet dlužné úroky a tak si státy půjčují i na splácení úroků a nakonec si začnou tisknout peníze a celá spirála inflace a zvyšování dluhu se roztáčí rychleji a nafukuje velkou dluhovou bublinu, která jednou za 75 (+/-25) let splaskne.

CO SE MŮŽE STÁT

Aktuálně se nacházíme v pozdní fázi takového dlouhodobého dluhového cyklu v USA i v Evropě. V době pandemie již tak předlužené státy napumpovaly obrovské množství peněz do ekonomik, což se později projevilo velkým růstem inflace. Vysokou inflaci se snažily dostat pod kontrolu rychlým zvyšováním úrokových sazeb, což zbrzdilo ekonomiku. To se nejprve projevilo v realitním sektoru, nyní se to začíná projevovat v bankovním sektoru a celý problém může spustit dominový efekt i do dalších sektorů ekonomiky.

V horizontu jednoho roku se můžeme dočkat opačné reakce centrálních bank, tedy snižování úrokových sazeb a dalšího tisknutí peněz. Tím by se mohla opět rozběhnout inflace a může dojít k situaci, kdy státní dluhopisy budou nabízet negativní reálný úrok (vyplácený úrok – inflace). To by vedlo k jejich výprodejům, což může vyvolat velký pokles hodnoty peněz.

Tyto situace se v historii již několikrát staly a byly často provázeny i interními konflikty (státní nepokoje) a externími (válečnými) konflikty, což koresponduje s aktuální situací a napjatými vztahy mezi USA a Čínou a NATO a Ruskem, ale i s vysokým politickým napětím uvnitř jednotlivých států. Jednoduše řečeno to vypadá, že nás příští rok nebo dva čekají velmi složité časy.

Důležitou součástí mé práce vždy bylo klienty uklidňovat, protože platí, že úspěch v investování je podmíněn schopností investora kontrolovat své emoce.Účelem tohoto článku tedy není strašit, ale upozornit na situace, které mohou v ekonomikách nastat a které pak mohou způsobit nepříjemná překvapení. Pokud s takovými scénáři budeme počítat, budeme pak i lépe zvládat své emoce i peníze.

JE JISTĚJŠÍ VYHNOUT SE INVESTICÍM?

Je možné, že nás čekají jeden až dva velmi rizikové roky. Většina lidí si zřejmě řekne, že je nejlepší se investicím úplně vyhnout a přečkat všechno s penězi na bankovním účtu. To je ale z historického pohledu největší chyba, kterou byste mohli udělat. Je nutné si uvědomit, že peníze nemají žádnou vnitřní hodnotu a jsou dnes kryté pouze vírou lidí v měnový systém daného státu. Historicky v podobných obdobích, kdy se hroutily měnové systémy, se vždy hroutily i měny a peníze se stávaly bezcennými.

Zdroj: principles.org. Výnosy jsou spočítány jako průměrný roční výnos (p.a.) za dané desetiletí. Jde o reálné výnosy aktiv, tedy očištěné o inflaci v daném období. Tabulka ukazuje, že v obdobích, kdy docházelo k hroucení finančního systému, utrpěla největší škodu většinou hotovost.

JAK OCHRÁNIT SVŮJ MAJETEK

Pokud chcete ochránit své bohatství, doporučuji se držet rady Ray Dalia – “Klíčem k dobrému investování je dosáhnout rovnováhy dobrých nekorelovaných (nezávislých) zdrojů výnosu tak, že vaše portfolio má malý nebo žádný sklon stoupat nebo klesat podle toho, zda se podmínky zlepšují nebo zhoršují. Jak jsem několikrát uvedl, snížení rizika můžete dosáhnout, aniž byste snižovali očekávaný výnos.”

Cestou k dlouhodobé ochraně hodnoty vašeho kapitálu tedy není vyhnout se investicím, ale naopak pomocí investic omezovat rizika. A protože nikdo nevíme, co budoucnost přinese, je nejlepší metodou své peníze rozložit v rozumných poměrech do různých tříd aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, zlato, komodity, hotovost…), regionů a měn.

Díky tomu může být vaše portfolio připraveno na cokoliv, co může nastat.

Dluhopisům se zpravidla daří, když se ekonomiky dostávají do problémů a centrální banky začínají snižovat úrokové sazby.

Ceny akcií rostou zejména v dobách oživení a očekávání ekonomického růstu.

Nemovitostem se daří v době nízkých úrokových sazeb.

Ceny komodit zase stoupají, když roste inflace.

Zlatu se zpravidla daří v dobách krizí a slábnoucí důvěry ve finanční systém.

Hotovost zpravidla vítězí při stagflaci, kdy stagnuje ekonomika a roste inflace a úrokové sazby. To vše jsme si mohli v uplynulých letech potvrdit v praxi.

A protože nevíme, co nás čeká v příštích týdnech, měsících nebo letech, je nejlepší do svého portfolia zařadit všechny tyto finanční nástroje ve správných poměrech.

JAK ROZDĚLIT PENÍZE

V jakých poměrech by měly být jednotlivé investice ve vašem portfoliu zastoupené, závisí na vaší individuální situaci. Abyste tyto poměry dokázali správně určit, je zásadní mít finanční plán. Jeho cílem je zjistit, kolik peněz a kdy budete potřebovat a podle toho váš majetek rozdělit do tří částí – krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Je to důležité proto, že každá část z těch tří částí vyžaduje jiné nástroje.

V krátkodobé části byste měli mít pouze pohotovostní rezervu ve výši 3-6 měsíčních výdajů a peníze na cíle, které plánujete uskutečnit v příštích 3 letech. Tyto peníze by měly zůstat v hotovosti, aby nekolísaly, nesly úrok a byly kdykoliv k dispozici.

Ve střednědobé části byste měli mít peníze, které plánujete použít v horizontu 4 až 10 let. Tedy buď peníze na konkrétní cíle (auto, rekonstrukce, měsíční rentu na 7 let…) a/nebo určitou střednědobou rezervu. Tyto peníze by měly být investované do široce rozloženého vyváženého portfolia, kde budou dostatečně zastoupeny jak růstové nástroje (např. akcie, korporátní dluhopisy) tak defenzivní nástroje (např. státní dluhopisy, zlato). Zde je už nutné počítat s tím, že hodnota takového portfolia bude kolísat a portfolio byste měli pravidelně rebalancovat.

V dlouhodobé části byste pak měli mít peníze, které s jistotou nebudete potřebovat v příštích 10 letech, a které mají sloužit pro vaše dlouhodobé cíle (například doživotní renta). Tyto peníze byste měli investovat do široce diverzifikovaného růstového portfolia, kde mohou (ale nemusí) převažovat akcie. Musíte počítat s tím, že čím více budou zastoupeny akcie, tím více může portfolio kolísat, a proto by složení tohoto portfolia mělo odpovídat vaší ochotě takové výkyvy akceptovat. I zde je důležité, aby akciová část portfolia byla dostatečně rozložena mezi firmy ze všech světových regionů a odvětví.

Mějte na paměti, že akcie jsou na rozdíl od peněz reálná aktiva. Jsou to podíly ve firmách, nikoliv cáry cenných papírů obchodovaných někde na burze. Přestože jejich ceny mohou být krátkodobě významně poznamenány děním v ekonomice, dlouhodobě patří k nejlepším ochráncům kapitálu. Kvalitní a stabilní firmy mohou z krizí dlouhodobě těžit, protože se jim naskytují příležitosti získávat levně větší tržní podíl.

Pokud máte peníze správně rozdělené, čeká vás nakonec ten nejtěžší úkol. Kontrolovat své emoce a odolat nutkáním reagovat na to, co dělají trhy a co se píše v médiích. Jak říká známý investor Warren Buffett: “Kapitálové trhy jsou navrženy tak, aby přemisťovaly peníze od aktivních k trpělivým”.

Je potřeba si udržet potřebný emoční odstup a disciplínu, protože vlastní netrpělivostí si můžete způsobit velké finanční škody.

Možná nás tedy čekají těžké časy, možná to bude úplně jinak. Ale určitě i zde platí, že být připraven znamená nebýt překvapen.

 

Sledujte také  www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?