Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

Nedělejte dvakrát stejnou chybu

///
Comment0
/
Categories

NEDĚLEJTE DVAKRÁT STEJNOU CHYBU

 

Pro mnoho lidí představuje první setkání s pravidelným investováním životní pojištění s tzv.spořící složkou. Jaký je rozdíl mezi tímto druhem spoření a přímým investováním do otevřených podílových fondů z hlediska poplatků ? A jaké jsou vstupní poplatky u podílových fondů ?

 

Investiční životní pojištění

 Málokdo si při podpisu smlouvy investičního životního pojištění uvědomí, že se prakticky zavázal k předplacení vstupního poplatku na celou dobu trvání smlouvy (tedy např.na 20 let). Tento poplatek je obvykle ve výši 1,5 – 2 násobku ročního pojistného. Při platbě např. 2 000 Kč měsíčně je to tedy částka mezi 36 000 – 48 000 Kč.

Klient tedy v tomto případě, zjednodušeně řečeno, platí první dva roky náklady pojišťovny.

Reálně se to projeví tak, že první dva roky má klient na výpisu, který dostává od pojišťovny nulovou hodnotu investice. Díky této počáteční ztrátě nedokáže investice přes životní pojištění nikdy konkurovat podílovým fondům.

Teprve za zhruba 8-12 let bude hodnota investice přibližně stejná, jako částka, kterou tam klient vložil a až po této době se začne dostávat do zisku.

 

Otevřené podílové fondy

 

Pokud chceme pravidelně investovat přímo do podílových fondů, setkáme rovněž se vstupním poplatkem, který je ovšem na rozdíl od investičního životního pojištění jasně vyčíslen.

Existují tyto možnosti, jak řešit platbu vstupního poplatku:

1. Poplatek z každé investované částky  (např. 5% z každý měsíc investovaných 10 000 Kč).

2. Předplacený poplatek na celou předpokládanou dobu trvání investice (tedy určité procento z celkového plánovaného objemu vložených peněz – např. při investici 10 000 Kč/měsíc        je to 3,25 % z 2 400 000 Kč).

3. Předplacený poplatek na kratší dobu (3-5 let).

 

Finanční poradce nám s největší pravděpodobností nejčastěji nabídne variantu číslo 2, protože pro něj představuje nejvyšší provizi, kterou obdrží ihned.

Je to ale ta nejlepší varianta pro klienta ?

 

Příklad:

Pravidelná investice ve výši 10 000 Kč/měsíc po dobu 20 let do akciového fondu

tabulka 

Předplacený poplatek na 20 let – 3,25% z celkového objemu vložených peněz za 20 let. Platí se buď na  počátku  investování nebo se strhává po určitou dobu z prvních  plateb. 

 Průběžně placený poplatek – 5% z každé investované měsíční platby

 Předplacený poplatek na 3 roky – 4,25 % z objemu vložených peněz za 3 roky; opakováno 6x + 4,25% z objemu za poslední 2 roky.

 

Teoreticky vypadá jako nejlepší varianta poplatek předplacený na celou plánovanou dobu investice. Je nižší než průběžně placený a tím je i nižší celkově zaplacená částka za poplatky.V               kombinaci s tím, co je uvádeno výše (nejvyšší příjem pro poradce), je zřejmé, že se tato varianta vyskytuje nejčastěji.

Zde je ale nutné věnovat pozornost tomu, na jak dlouhou dobu se poplatek předplácí, abychom neudělali stejnou chybu, jako v případě investičního životního pojištění.

Poplatek, který předplatíme např. na 20 let přináší dvě hlavní nevýhody:

1. Na začátku zaplatíme poměrně vysokou částku, která nám nic nevydělává.

 Peníze zaplacené za předplacený poplatek nemohou být investovány a tím ztrácíme možnost je zhodnocovat. A protože největší výnosy dosahují peníze investované dlouhodobě, tak při této variantě právě o ně přicházíme.

Hlavním důvodem, proč jsou ve skutečnosti dlouhodobě předplacené poplatky ve skutečnosti dražší než průběžně placené poplatky, je tedy ztráta výnosů. V příkladu vidíme, že při průběžně placeném poplatku z každé investované částky lze za 20 let očekávat asi o 120 000 Kč více než při předplaceném poplatku.

Ovšem existuje ještě třetí kompromisní varianta, která se ukazuje být jako nejlevnější –

předplatit poplatek na krátkou dobu, např. na 3 roky. Získáme tím slevu na poplatku a neplatíme tak velkou částku předem, takže máme možnost investovat více peněz.

2. Ztratíme možnost volného rozhodování.

Další velkou nevýhodou předplaceného poplatku na celou dobu trvání plánované investice, která není na první pohled patrná, je ztráta volnosti rozhodování o tom, do jakého portfolia budeme své peníze posílat. V tak dlouhém horizontu jako je např. 20 let nevíme, zda předplacenou službu využijeme, případně, zda změny v našem životě nebudou vyžadovat jiné nastavení, apod. Je to podobné, jako bychom si předplatili na 20 let dopředu například vstup do bazénu nebo do fitcentra.

Rozumnější je tedy i z tohoto pohledu předplatit poplatek na kratší dobu (3-5 let) a poté se dle aktuální situace a aktualizace finančního plánu rozhodnout, zda v nastaveném programu či portfoliu pokračovat nebo zda je nutné udělat nějaké změny.

Nyní již nemusíte věřit poradcům, kteří Vám budou nabízet „slevu“, když si předplatíte poplatek, aby získali maximální provizi.

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?