Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

NEBOJTE SE INVESTOVAT, I KDYŽ JSOU TRHY NA MAXIMECH

///
Comment0
/
Categories

Mnoho investorů – zkušených i začátečníků – často podléhá pokušení čekat na „správný čas“.

Nyní se americký akciový trh právě nachází na svém historickém maximu, jako tomu bylo už několikrát během roku 2024, takže to právě teď nemusí to jako ten „správný čas“ vypadat.

Říká se, že nakupovat akcie má smysl pouze tehdy, pokud ceny padají. Z matematického hlediska je to sice pravda, ovšem vyčkávání na ten nejlepší okamžik se z dlouhodobého pohledu nevyplácí.

Podívejme na historické údaje o akciovém trhu a zákonitosti, které vám pomohou získat při investování větší jistotu. Bez ohledu na to, zda jsou trhy právě „nahoře“ nebo „dole“.

„NAKUPOVAT NÍZKO A PRODÁVAT VYSOKO“ JE ČASOVÁNÍ TRHU

Pravděpodobně jste už slyšeli známou investiční radu: „Nakupujte nízko, prodávejte vysoko.“

Zní to jednoduše, že? Snahu nakupovat nízko a prodávat vysoko známe pod pojmem „časování trhu“. Realita je ale bohužel taková, že ani profesionální investoři tuto metodu

nedokážou v delším časovém horizontu provádět správně. Najdete to v různých studiích, např. v této výroční zprávě SPIVA.

Riziko časování spočívá v tom, že budete v období rostoucího trhu čekat příliš dlouho než investici zahájíte a připravíte se tak o potenciální výnosy. A navíc, i když se vám budou zdát akcie příliš drahé, stále je zde velká pravděpodobnost, že trhy budou růst i nadále.

Místo snahy o časování trhu je lepší zaměřit se na faktory, které skutečně můžete ovlivnit.

Základem je kvalitně zpracovaný finanční plán reflektující vaše investiční cíle, jeho dodržování, kontrola rizik prostřednictvím diverzifikace i pravidelného rebalancování a minimalizace daní. Každodenní pohyby trhu jsou zcela mimo vaši kontrolu, nemá tedy cenu se jimi zabývat.

NEZÁLEŽÍ NA TOM, ZDA JE TRH NA SVÉM HISTORICKÉM MAXIMU

Jste-li v pokušení investování odložit kvůli aktuálním historickým maximům, vězte, že americký akciový trh jich dosahuje poměrně často. Každé historické maximum je vždy pouze prozatímním maximem. Trh totiž může stoupat ještě více a mnohdy to také dělá.

 Pro ilustraci tohoto bodu analytici společnosti Wealthfront rozebrali výnosy celkového amerického akciového trhu, tzn. všech veřejně obchodovaných společností, pomocí rozsáhlé řady výnosů Kennetha Frenche od roku 1926 do konce roku 2023. Zjistili, že historická maxima v tomto dlouhém období představovala 9,8 % všech obchodních dnů. V průměru to znamená, že během posledních 97 let americký akciový trh dosáhl svého historického maxima každých 10 dní. Jak je to možné? Je důležité si uvědomit, že celkový trend amerického akciového trhu byl v posledním uplynulém téměř-století jednoznačně kladný.

Níže uvedený graf tento fakt ilustruje znázorněním růstu hodnoty 1 USD během zmiňovaného období (vyneseného v logaritmickém měřítku).

Obrázek 1: Růst jednoho USD investovaného do celkového amerického akciového trhu od července 1926 do prosince 2023.

Zdroj: Wealthfront, 2024. Why You Should Invest Even When the Market Is At an All-Time High.

Akciové trhy jsou v krátkodobém horizontu nepředvídatelné. Jak ovšem můžete vidět na grafu výše, v dlouhodobém horizontu bývají o poznání předvídatelnější. Od roku 1926 zaznamenal americký akciový trh pozitivní výnos v 76 % kalendářních let. Pokud se podíváme na období pěti kalendářních let, byly trhy v plusu v 94 %.

Co z toho vyplývá? Pokud se rozhodnete neinvestovat, když je trh na svém historickém maximu, je velice pravděpodobné, že kvůli tomu příští historické maximum zmeškáte a připravíte se o výnosy.

Můžeme se podívat do nedávné minulosti. Dne 23. dubna 2019 se trh dostal na historické maximum Zalekli jste se toho a nezainvestovali. Co se dělo potom? V období od 23. dubna 2019 do konce roku 2023 dosáhl trh svého historického maxima ještě 146krát!

Je důležité si uvědomit, že rozložení historických maxim je velmi nerovnoměrné. Některé roky mají desítky dnů, které jsou zapsány mezi rekordní maxima. Jiné roky naproti tomu nemají takové dny žádné. Maxima prostě nelze předvídat.

Jediným způsobem, jak nezmeškat příležitost, je investovat bez ohledu na aktuální vývoj na trzích.

AMERICKÝ AKCIOVÝ TRH BY MĚL BÝT POUZE JEDNOU ČÁSTÍ VAŠEHO PORTFOLIA

Analýza v tomto příspěvku se zaměřuje na americký akciový trh, protože se mu obvykle věnuje velká pozornost médií a tvoří významnou část portfolia mnoha investorů. Nicméně investoři by měli mít na paměti, že americký akciový trh je pouze jednou částí dobře diverzifikovaného portfolia.

Diverzifikace zahrnuje nákup různých tříd aktiv. Tento přístup pomáhá vyvážit rizika ve vašem portfoliu. Různé třídy aktiv mají tendenci dosahovat v jednotlivých letech rozdílných výsledků. Pokud se americkým akciím jeden rok daří lépe než například japonským akciím, není jisté, že tomu tak bude i v budoucnu. Řešením je vlastnit mnoho různých tříd aktiv, abyste zvýšili své šance na vlastnictví „vítězů“ daného roku, ať se jimi stane kdokoliv. Ostatně nositel Nobelovy ceny za ekonomii Harry Markowitz řekl: „Diversification is the only free lunch in investing.“ Měl tím na mysli fakt, že diverzifikace zajistí lepší návratnost investice při zachování menšího rizika.

Máte-li diverzifikované portfolio, které drží relativně nekorelované třídy aktiv, budete lépe chráněni od případného kolísání v dané třídě aktiv. Jak jsme si vysvětlili výše – když některé investice klesají, jiné mohou naopak růst.

Pokud například investujete v den, kdy je americký akciový trh na svém historickém vrcholu a krátkodobě ztratí hodnotu, je velmi pravděpodobné, že ostatní investice ve vašem portfoliu pomohou tento pokles zmírnit nebo dokonce vyrovnat.

ELIMINUJTE ŠPATNÉ NAČASOVÁNÍ

Pokud máte obavu, že investujete ve „špatný“ den, doporučuji rozložit jednorázovou investici do několika menších s určitým časovým rozestupem.

Tato metoda známá jako „dollar-cost averaging“ nemusí být vždy zcela optimální, představuje ale velice účinný způsob, jak dlouhodobě vybudovat bohatství s minimálním rizikem špatného načasování trhu.

Pokud vás zajímá, jak dokážeme využít investiční rezervy pro rozložení jednorázové investice na tzv. tranše (několik menších investic) a jejich postupné zainvestování, kontaktujte mě.

 

Připojte se:  www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?