Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

FINANČNÍ NEZÁVISLOST PODNIKATELŮ

///
Comment0
/
Categories

Většina úspěšných podnikatelů věří nejvíce sama sobě a vůči jakýmkoliv radám je obvykle velmi rezervovaná.
Jsou to většinou lidé, kteří mají zpravidla vyřešenou otázku bydlení, mají dost peněz na zajištění studia pro děti a na financování dovolených nebo svých koníčků. Nákup aut a podobné věci řeší leasingem nebo úvěry ve firmě.
Jejich nejčastějším argumentem je, že ve své firmě umí zhodnotit svoje peníze 20,30 a někdy i více procenty ročně. Tak proč by je měly zajímat nějaké investice s výnosem 5 -10 procent?
Teoreticky je to oprávněná námitka, ovšem problém je, že tento způsob práce s penězi neřeší ten jediný cíl, který jsem ještě nezmínil – finanční nezávislost – rentu nezávislou na chodu firmy.

V ČEM PODNIKATELÉ DĚLAJÍ KRITICKOU CHYBU

Ze zkušeností, které mám z analýz majetku malých a středních podnikatelů plyne, že obvykle mají peníze na běžných a spořících účtech, něco pravidelně platí na kapitálové nebo investiční životní pojištění, penzijní spoření a někteří podlehli kouzlu kapitálového trhu a vložili peníze do akcií některého z českých podniků (bez jakékoliv diverzifikace portfolia) – čest vzácným výjimkám. To všechno činí dohromady několik set tisíc nebo několik málo miliónů korun.

Všechny ostatní peníze často podnikatelé dávají do firmy s tím, že jak již bylo řečeno, tam je zisk největší.
Dohromady už to tak může být docela vysoká výše majetku, třeba více než 10 miliónů korun.
Ale ta podstatná a zásadní chyba je ve špatné struktuře majetku.

 

Obvyklá struktura majetku podnikatelů

Z výše uvedeného obrázku je vidět, že finanční nezávislost podnikatele je často příliš závislá na firmě.
A jak už to u malých středních podnikatelů bývá, firma je zase příliš závislá na jedné osobě – podnikateli. Ten často sám kontroluje veškerý chod firmy a většinou je v jedné osobě výkonný ředitel, obchodní ředitel, výrobní ředitel a někdy i finanční ředitel.

Je zřejmé, že taková struktura majetku, kdy prakticky nerozlišuje mezi svými a firemními penězi, nepřináší podnikateli klid, jistotu a svobodu, kterou přináší opravdová finanční nezávislost a kterou by podnikáním jistě chtěl každý získat.

Při této struktuře majetku sice prosperující firma generuje zajímavý výnos, ale v okamžiku, kdy se změní podmínky na trhu (nová konkurence, krize v odvětví, změna legislativy, apod.) a firma začne ztrácet svůj tržní podíl, mohou se peníze investované do firmy stát penězi ztracenými.
Pár takových případů jsem zažil a podnikatelé padli opravdu hodně hluboko.

K ČEMU BY MĚL PODNIKATEL SMĚŘOVAT

Podnikatelé by tedy měli postupně snižovat závislost svého osobního příjmu na své firmě.

 

Optimální struktura

Měli by tedy směřovat ke struktuře majetku, která generuje jejich rentu z různých na sobě nezávislých zdrojů. To znamená nejen z firmy, ale i z finančního majetku (1/3 objemu majetku) nebo z pronájmu nemovitostí (příp. investice do nemovitostního fondu) – také 1/3 objemu majetku. Pouze 1/3 renty by měla být generována ze zisků firmy.
Výhodou tohoto uspořádání je, že 2/3 renty podnikatel inkasuje i v případě, že je třeba dlouhodobě nemocný nebo i když se jeho firmě daří hůře.

KROKY K POSTUPNÉMU SNIŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI NA FIRMĚ

Většinou podnikatelé chtějí být nezávislí za 5-10 let. Co by tedy měl udělat podnikatel, který chce například za 10 let začít pobírat soukromou rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně po dobu 30 let?
K takové rentě potřebujeme majetek v reálné hodnotě cca 13 500 000 Kč (při předpokládaném výnosu investičního portfolia v době čerpání renty 5% p.a. a inflaci 3% p.a.).

Jak postupovat

Podnikatel by tedy měl každý rok převést z firmy asi 900 000 Kč k investování a k nákupu nemovitosti na pronájem. Tento postup jej za 10 let dovede k 2/3 nezávislosti na své firmě.
Není samozřejmě cílem firmu vytunelovat. Je třeba „vyvádět“ z firmy pouze rozumné množství peněz s ohledem na likviditu a stabilitu firmy.

Může-li z firmy vyinkasovat pouze třeba 600 000 Kč, bude jeho cesta k finanční nezávislosti o něco delší nebo se bude muset spokojit s nižší rentou, ale v každém případě to bude cesta správná.
Když se tedy vrátím na začátek tohoto článku k argumentu o vysokém zhodnocení peněz ve firmě, tak je pravda, že kapitál investovaný mimo firmu má sice nižší výnos, ale přispívá k postupnému snižování závislosti na stavu firmy a stavu samotného podnikatele a jasnému oddělení firemních a osobních financí.

Výnosy

 

Toto řešení nechce a ani nemůže konkurovat výnosům firmy, ale přináší větší klid, svobodu a hlavně skutečnou finanční nezávislost pro podnikatele.

Petr Ondroušek
PO Investment

Chcete pomoci s budováním Vaší finanční nezávislosti?   Kontaktujte mě.

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?