Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

Disponibilní rezerva

DISPONIBILNÍ REZERVA V OSOBNÍCH FINANCÍCH

///
Comment0
/
Categories

Když s klienty hovoříme o jejich plánech a cílech a nastavujeme, jakou částku, ať už jednorázově nebo pravidelně budou investovat, dojdeme také k otázce disponibilní neboli likvidní rezervy.

Život přináší řadu nepředvídatelných událostí, které mohou v našich osobních financích způsobit výpadky příjmu. Protože bohužel nedokážeme přesně s předstihem předpovědět svoje budoucí příjmy a výdaje, je důležité zajistit, aby nám drobné výpadky v příjmech a krátkodobě zvýšené výdaje nezpůsobily dlouhodobé ztráty a abychom měli vytvořenou rychle dostupnou rezervu.

NEČEKANÉ SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ

V rámci rodinného rozpočtu bychom měli mít představu o celkovém peněžním toku výdajů a příjmů, ovšem nemůžeme se spoléhat na to, že to tak bude každý měsíc bez jakékoliv odchylky. Příjmy mohou kolísat z různých příčin:

  • Delší nemoc – pokud budeme několik měsíců nemocní, příjem klesne, výdaje budou zhruba stejné
  • Změna zaměstnání – může se stát, že budeme muset (nedobrovolně) změnit zaměstnání a může to nastat třeba právě v době, kdy nebude snadné najít stejně placené místo. Na několik týdnů nebo měsíců se nám sníží příjem.
  • Výpadek příjmů z pronájmu nemovitosti – pokud pronajímáme nemovitost, je vhodné počítat s tím, že může být nějaký čas neobsazená. To nám může zkomplikovat život, zejména platíme-li z pronájmu hypotéku.
NEČEKANÉ ZVÝŠENÍ VÝDAJŮ

Stejně jako u příjmů mohou zasáhnout různé události i do změny (zvýšení) výdajů:

  • porucha nějakého domácího spotřebiče nebo auta
  • možnost výhodného nákupu nějaké věci, kterou jste původně plánovali až později
  • okolnosti dlouhodobě ovlivňující naše výdaje, např. narození dítěte, apod.
CO KDYŽ REZERVU NEMÁME?

Pokud nemáme vytvořenou disponibilní rezervu, mohlo by se stát, že bychom museli prodat i tzv. nelikvidní majetek nebo se zadlužovat, zrušit spoření (stavební, penzijní) a nebo dokonce prodávat část svých investic, které jsou určené pro využití v delším časovém horizontu (např. pro čerpání renty). To by pro nás mohlo znamenat dlouhodobé ztráty.

Máme-li vytvořenou rezervu, máme kam sáhnout a v případě potřeby můžeme peníze ihned použít. Rezerva nám poslouží k zajištění předchozího stavu (např. opravíme auto) nebo stavu přechodného (náhrada propadu příjmů při delší nemoci).

POŽADAVKY NA REZERVU

Peníze určené k disponibilní rezervě musí být velmi rychle dostupné. Musí být možné je vybrat prakticky kdykoliv.

Rezerva musí být uložena v takovém nástroji, který nesmí nekolísat, protože peníze potřebujeme mít k dispozici minimálně v té výši, kterou jsme tam vložili.

Ideální je pro tento účel spořicí účet nebo jeho kombinace s krátkodobým termínovaným vkladem.

Nespoléhejte na to, že v případě potřeby pokryjete nečekané výdaje nebo přechodné snížení příjmů výběrem z investičního portfolia, které je nastaveno k jiným dlouhodobějším cílům. To znamená, že je přirozené, že jeho hodnota kolísá. A v případě, že byste kvůli krátkodobým problémům vybírali peníze z „hromádky“ určené pro jiný cíl, můžete si způsobit dlouhodobé ztráty.

JAKÁ MÁ BÝT VÝŠE REZERVY

Disponibilní rezerva by měla být tak vysoká, aby vám pomohla finančně pokrýt nečekanou událost nebo dobu, během které se adaptujete na nové skutečnosti ve vašem životě.

Obecně by měla být rezerva zhruba v objemu 6 měsíčních výdajů nebo 3 měsíčních příjmů.

Je nutné uvědomit si, že disponibilní rezerva tvoří pouze část zajištění určenou pro kratší a okamžité použití. V případě událostí, které mohou mít na finanční toky v rodině mnohem závažnější a především dlouhodobý vliv, je nutné využít pojištění, které řeší důležitá rizika (smrt, invalidita a trvalé následky úrazu) nebo kombinaci pojištění a prodeje nemovitosti určené právě pro tyto případy.

Stanovení disponibilní rezervy je rovněž důležité v případě, že chceme dlouhodobě investovat vyšší jednorázovou částku. Pokud v té době ještě nemáme rezervu vytvořenou, měli bychom o její výši investici snížit.

Stejně tak, chceme-li začít investovat pravidelně menší částky, měli bychom mít nejdříve vytvořenou rezervu a až potom začít s investicí.

To nám pomůže zabránit tomu, abychom museli v případě potřeby vybírat peníze z dlouhodobé investice například v době, kdy budou trhy v poklesu, čímž bychom si mohli způsobit dlouhodobou ztrátu.

Někdy je možné setkat se i s opačným extrémem, tedy že klient má rezervu nepřiměřeně vysokou, čímž samozřejmě zase ztrácí část jeho majetku hodnotu vlivem inflace.

A na závěr to nejdůležitější – vytvořenou rezervu nevyužívejte k jiným účelům a vybírejte z ní pouze v případech, ke kterým je určená.

 

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

 

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?