Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

AKTIVNÍ NEBO PASIVNÍ INVESTOVÁNÍ?

///
Comment0
/
Categories

V rámci hledání vyšších výnosů se v poslední době dostávají do povědomí  fondy kvalifikovaných investorů (FKI).

Od klasických otevřených podílových fondů (OPF) nebo ETF se liší tím, že díky volnějším legislativním podmínkám mají větší svobodu v tom, do jakých aktiv a jakým způsobem mohou investovat.

V propagačních materiálech FKI je tato volnost prezentována jako možnost získat nadstandardní výnosy. FKI nejčastěji investují do nemovitostí, do různých nástrojů finančního trhu bez omezení (kromě akcií –  a to i do firem veřejně neobchodovaných – to mohou být i forex, faktoring, P2P půjčky , apod.) ale také mohou investovat  např. do umění, vína nebo automobilových veteránů. Mohou tedy v průběhu času různě měnit strategii dle uvážení portfolio manažera.

V porovnání s klasickými fondy může pro někoho být mínusem poměrně vysoký minimální vklad odpovídající ekvivalentu 125.000 EUR (s potvrzením klienta, že si je vědom rizik spojených s investicí) resp. 1 mil Kč (s potvrzením administrátora fondu, že investice odpovídá klientovu finančnímu zázemí, clům a zkušenostem).

V FKI je také nutné počítat s omezenou možností prodeje, který nemusí proběhnout tak rychle, jak je obvyklé u ETF nebo OPF.

Co je tedy lepší volba?  Jednoznačně  definovaná strategie ETF, pro někoho nudná, daná indexem, dle kterého nakupuje akcie nebo aktivní přístup FKI?

Odpovědět nám mohou pomoci tři příklady velkých a známých investorů.

Zde je první: V roce 2008 se Warren Buffett, jeden z nejznámějších světových investorů, vsadil o 1 milion dolarů, že v příštích 10 letech vydělá obyčejný indexový fond více než pět pečlivě vybraných hedge fondů, tedy aktivně řízených fondů bez legislativních omezení. Hedge fondy můžeme považovat za jistou obdobu FKI.  Výsledek sázky je takový, že v  roce 2015 Buffettův protivník sázku předčasně vzdal.

Názvy vybraných hedge fondů tehdy nebyly zveřejněny. Jako indexový fond byl zvolen Vanguard´s S&P 500 Admiral fund. Jak si ve sledovaném období  (2008 – 2016) jednotlivé fondy vedly, ukazuje následující obrázek.

Zatímco hedge fondy dosáhly  v průměru zhodnocení 22 % za 9 let, indexový fond zhodnotil prostředky o více než 85 %. Warren Buffett celou sázku komentoval ve svém každoročním dopisu akcionářům takto: „Určité množství chytrých lidí řídí hedge fondy.  Ale do velké míry jsou jejich snahy samo-neutralizační a jejich IQ nepřesáhne náklady, které účtují klientům. Investoři, v průměru a za určitý čas, na tom budou lépe s nízkonákladovými indexovými fondy, než se skupinou fondů fondů.“

PŘÍKLADY ZE SKANDINÁVIE

Jako další inspirace mohou sloužit švédská Nobelova nadace nebo Norský ropný fond. Nobelova nadace drží zhruba 30 % prostředků v hedge fondech. Zbytek jsou ve velké míře indexové ETF fondy případně klasické podílové fondy.

Norský ropný fond (největší investor na světě) dokonce nedrží žádné hedge fondy a kupuje sám přímo akcie. Dělá to ale velmi podobně jako indexové fondy. Nakupuje a drží tedy většinu světových akcií podle jejich tržní kapitalizace. Ve svém portfoliu tak má téměř každou veřejně obchodovatelnou akcii na světě. V dané firmě zpravidla drží cca 1 až 1,5 % z její celkové hodnoty. Nepoužívají žádnou složitou investiční strategii a drží se prověřeného “kup a drž”.

CO Z TOHO PLYNE PRO INVESTORY?

Zdá se, že (aktivně řízené) FKI v portfoliu jako celku dlouhodobě nezlepšují poměr výnos/riziko. Proto do našich portfolií zařazujeme pouze prověřené ETF fondy.

Ne všichni samozřejmě musí sdílet tento názor a budou chtít FKI ve svém portfoliu využít. Pokud k takovým investorům patříte, doporučujeme investovat do těchto fondů maximálně 30 % z celého portfolia, podobně jako to dělá Nobelova nadace.

Je ale nutné zdůraznit, že Nobelova nadace investuje do fondů, které mají několik desítek let dlouhou historii a které prošly různými obdobími na trzích. Tedy např. i krizí v roce 2008.

Naproti tomu FKI založené v ČR vznikly v posledních letech, tedy v době růstu trhů. Zatím tedy neprošly v podstatě žádným složitým obdobím. Je tedy velmi obtížné odhadnout, jak se tyto fondy budou v rámci celého portfolia chovat v různých složitých ekonomických situacích a krizích. Je tedy potřeba s tímto rizikem počítat.

A pokud investujete v souladu s finančním plánem, tak mějte na paměti, že investujete dlouhodobě se strategií, která velmi pravděpodobně nespočívá v tom, abyste každý rok hledali ty nejvýnosnější možnosti, ale abyste dlouhodobě ochránili hodnotu vašich peněz.

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?